Administrowanie działaniami projektowymi nie takie straszne

Dziedzina zarządzania projektem stała się w ostatnich kilku dziesięcioleciach powodem znacznego zainteresowania przedsiębiorców i biznesu. Powoduje to popyt na typowe wyzwania doskonalenia przedsiębiorstw, na nowe narzędzia sprawnego kierowania zespołem oraz badania na temat wzrostu innowacyjności całych sektorów gospodarki.
W sektorze studiów podyplomowych jest niezwykle wiele sesji szkoleniowych z przewodzenia działaniami innymi niż procesy operacyjne firmy. W dzisiejszym wpisie na mojej stronie opiszę, czego szukać w obszarze tego typu szkoleń oraz jakie kwestie są kluczowe w zarządzaniu projektami. Szczegółowe zasady możesz przeczytać na tej stronie: Oceny - Treningi Dla Handlowców.
Trzeba podkreślić, od dobrych 15 lat wzrasta zainteresowanie projektem – dawno temu nazywany również project management, wywodzącą się z Australii. Metoda była stosowana w strukturach wojskowych, w sektorze projektującym dla przemysłu ciężkiego, a po latach w wielkich medialnych projektach. W dzisiejszych czasach bywa to wreszcie dyscyplina badań naukowych niezwykle popularna w biznesie. Instytut Zarządzania Zespołem Projektowym opracował odrębną teorię, techniki i kwestionariusze do badania czynności kierowników w nowoczesnych organizacjach projektowych.
Zarządzanie zespołem projektowym bywa techniką zarządzania bazującą na systemowej oraz cyklicznego przygotowania życia nowatorskiego przedsięwzięcia albo funkcji urządzenia w precyzyjnie określonym czasie i przy zdefiniowanym budżecie potrzebnego do zrealizowania planowanego przedsięwzięcia.
W trakcie trwania sesji szkoleniowych z zakresu kierowania zaspołem projektowym widzę, iż pracownicy chcą poznać techniki i narzędzia z następujących tematów: układanie harmonogramów działań, ustalanie budżetu, przydzielanie pracy podwładnym, motywowanie personelu. Ci, którzy biorą udział w szkoleniu wyjątkowo entuzjastycznie postrzegają innowacyjne definiowanie trudnych kwestii projektowych w czasie szkolenia.
NASZE WPISY

Redaktorem niniejszego felietonu jest Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z rozwiązywania konfliktów oraz analityk w projektach dotyczących zagadnień ocen okresowych.
Tutaj zwykle piszemy równeż o:
- badania zaangażowania specjalistów w dużych koncernach i małych firmach
- kwestionariuszy rozwojowe
- programy rozwojowe z sprzedaży i rozwoju zespołów handlowych
- wydarzenia incentive
- kierowanie ludźmi