Czynniki oddziałujące na normy w zespole

W tym poście zdecydowałem się pokazać , jak kluczowe bywają niepisane regulaminy współdziałania osób wchodzących w skład zespołu. Dostępna w książkach treść na temat sposobów zachowania się osób wchodzących w skład grupy bierze się właściwie wyłącznie z niemieckich badań nad różnego rodzaju grupami, np. drużynami piłkarskimi. Rezultaty tych dociekać uważam za naprawdę interesujące.
W poprzednich artykułach opisałem fazy tworzenia zespołu. Nakreśliłem, kiedy sformalizowane zostają reguły zachowania. Często bywają one sformułowane jako fagmenty procedur postępowania w pracy. Johanson Blair pisze, iż reguły pracy w zespole można traktować jako pierwotny wzór pewnych cech wspólnych pomiędzy pierwotnymi członkami zbiorowości na temat: sposoby osiągania celów, procesy, cele. Więcej można przeczytać w tym miejscu:
Nagradzane Szkolenie Zawierające Gry Szkoleniowe
Zwyczaje grupowe da się pogrupować w kategorie, odnoszące się do odrębnych obszarów działania zespołu, są to:
Współpraca pomiędzy członkami zespołu – normy wynikają z sposobów wykonywania pracy i pokazują pewne niepisane rytuały – jak szybko pracować, czy pracować w weekend, jak bardzo się wysilać w pracy, itd.
Zachowania międzyludzkie – trzeba nadmienić, że można wskazać reguły, które przeciwdziałają nieporozumieniom w zakresie: przydzielania zadań, pomagania sobie nawzajem, podziału nagród oraz innych spraw, które bywają źródłem przyszłych konfliktów.
Strój i język – członkowie grupy zwykle stają się identyczni, a przynajmniej coraz bardziej podobni do siebie nawzajem, często tworzą wspólny sposób komunikowania: żargon albo słowa wskazujące na problemy metodyczne, związane z sytuacją biznesową.
Istnieją pewni uczestnicy zbiorowości, którzy odznaczają się tym, że miewają dużo silniejszy wpływ na proces kształtowania reguł, niż reszta. Od ”szeregowych” uczestników zbiorowości i od rozpoczynających pracę osób zespół zwykle oczekuje przyjęcia wyżej opisanych norm.
W kolejnym moim blogu opiszę kwestie wpływające na powstawanie typów aktorów grupowych.
Na tą chwilę to tyle naszych wniosków.
Opracowanie: Grzegorz Guc
I JESZCZE JAK CO MIESIĄC ZESTAW NIEZNANYCH DANYCH ODNOŚNIE WYJAZDÓW INCENTIVE Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:
- Ciesząca się największym wzięciem forma ćwiczeń : planszowe gry strategiczne
- Najwyżej wycenione w kwestionariuszach po wyjeździe ćwiczenia – opinie grup: planszowe gry strategiczne
- Typowa liczebność zespołu uczestniczącego w grze: trzydzieści pracowników.
- Optymalne dla klienta dni tygodnia na spotkanie: weekend.
- Najczęściej zamawiana lokalizacja: Warszawa

ŹRÓDŁO: Training Projects
Tworzymy plenerowe szkolenia team building i niezwykle dynamiczne wyjazdy integracyjne dla pracowników.
Wiemy, że zadowalające szkolenie i wyjazd to także przyjazny obiekt szkoleniowy. W naszej ofercie posiadamy wiele urokliwych lokalizacji z całego kraju. Zapraszamy na imprezy integracyjne a także team building.Najczęściej prowadzimy zajęcia w Beskidach, nad Zegrzem a także w północnej Polsce. Rekomendujemy lokalizacje daleko od głównych dróg . Od kwietnia do października działamy w plenerze, a jeśli jest deszcz lub zimno – w salach szkoleniowych.