Dobre praktyki badania oczekiwań szkoleniowych

Na pewno każdy pracownik w przeszłości uczestniczył w jakimś programie podnoszenia kwalifikacji. Sesja szkoleniowa ma na celu wykształcanie u osób biorących udział w szkoleniu odpowiednich kompetencji. Czasami szkolenie pociąga koszt mniej więcej 2 tyś. zł za 8 godzin szkolenia - i raczej nikt nie zamierza tych pieniedzy zmarnować bezproduktywnie. Z tego powodu dalej przedstawię istotne sprawy wiążące się z definiowaniem wymagań rozwojowych. Pomysł do opracowania tego artykułu skopiowałem z tego portalu: Ankiety Potrzeb Szkoleniowych
Szkolenia rozwojowe sprzedaję od 10 lat. Widziałem przeróżne firmy: motoryzacyjne, z sektora spożywczego, supermarkety, informatyczne, architektoniczne. Czasami zdawałem sobie sprawę, że poprawnie zaplanowane definiowanie oczekiwań dotyczących szkolenia powodowało, iż szkolenie wypadało naprawdę efektywne. Dalej zamieszczam reguły diagnozowania potrzeb edukacyjnych:
- podczas definiowania oczekiwań rozwojowych powinny wykazać się aktywnością kierownictwo organizacji, bezpośredni przełożeni, dział zarządzania personelem oraz ostateczni którzy wezmą udział w szkoleniu
- podczas diagnozowania potrzeb edukacyjnych wykorzystuj wybrane metody znane w naukach społecznych: kwestionariusze, rozmowy panelowe, eksperymenty oraz rejestrowanie doświadczeń
- precyzyjnie sprawdź system zarządzania personelem przedsiębiorstwa, która zamówiła sesje szkoleniowe. W tych miejscach zgromadzone są istotne wskazówki dla trenera. Zawsze przemyślę je w szczegółach pisząc harmonogram rozwoju pracowników
- zawsze na etapie wprowadzenia do szkolenia badam opinie pracowników obecnych na sali szkoleniowej, jakie były ich oczekiwania rozwojowe. Oczekiwania edukacyjne ewoluują w czasie, z tego powodu notuję opinie uczestników na kartce. Bywają one dla trenera mapą podczas sesji.
W kolejnym wpisie na tym blogu przedstawię kolejne zasady diagnozowania potrzeb rozwojowych.
Tyle haerowych inspiracji.
Opracowanie:Mirosław Groźny
Redaktor tego felietonu jest absolwentem wydziału nauk o ziemii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z tematyki windykacji należności. Posiada certyfikat Instruktora Odnowy Beavioralnej ZEZ. Mieszka w Tychach. Od czterech sezonów prowadzi zajęcia i opracowuje gry dotyczące marketingu w branży „dystrybucja i sieci handlowe”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Badania kompetencji
Ocena 360 w biznesie
Polityka human resources w nowoczesnej jednostce biznesowej
Skuteczne kierowanie kadrami
Skuteczny mentoring
Awanse i Kariera
Development Center