Elementarne zagadnienia w obszarze motywowania pracowników

Wielu ludzi projektuje motywacyjne systemy wynagrodzeń w różnych przedsiębiorstwach. Mimo to większość z nich nie rozumie, co tak naprawdę pobudza zatrudnionych. W tym miejscu pokażę elementarne pojęcia na ten temat.
Aktywizacja pracowników to techniki wzmacniające pozytywne emocje, podtrzymujące oraz regulujące aktywnością pracownika. Da się wyróżnić motywację zewnętrzną, do której wliczamy: kary, bonusy, diagnozowanie zachowań i wpływ kierownictwa. W literaturze można zindentyfikować też motywację wewnętrzną, do niej zaliczamy: piramidę Maslowa, niepokoje wewnętrzne, hobby, potrzebę działania, wizje przyszłości oraz cele. To samo przeczytasz w tym poradniku: Kwestionariusze Opinii Pracowników
Najważniejsze pojęcia:
Motyw to chęci powstałe pod wpływem wewnętrznych wrażeń lub pojawiających się czynników, uosabiające się w czynnym dążeniu do aktywizowania wybranego działania dla realizacji określonego celu.
Diagnozowanie motywów codziennego procesu życiowego : wskaźnik uświadomienia sobie oraz praktyczna kompetencja zwerbalizowania źródeł własnego procesu życiowego. Badania naukowe prowadzi się, aby odszukać motywy istotne dla człowieka, które wyznaczają typy przejawianych działań, ich elementy składowe i spodziewane wyniki.
Siła potrzeb : skuteczność podejmowanych aktywności, ma wpływ świadomość jednostki bodźców motywacyjnych logicznych lub emocjonalnych. W wielu przypadkach te statnie z wiekiem zaczynają wskazywać na choroby. Jak wykazały badania, że na efektywność procesów życiowych ma wpływ znak odczuwanych wrażeń: pozytywne polepszają skuteczność procesów życiowych, negatywne zaś je obniżają. Tak samo rodzaj bodźców ma swój udział w efektywności pracy, np. odczucie smutku nie oddziałuje pobudzająco na działanie. Ważna jest też świadomość emocji. Brak aktywizowania emocjonalnego albo niskie wywoływanie tego stanu nie podnoszą sprawności procesów życiowych. Co więcej, zbyt częste mobilizowanie psychomotoryczne zwykle przyczynia się do chorób somatycznych.
Na tą chwilę to tyle naszych inspiracji.
Redakcja:Kamil Wolski
Twórca tej notatki jest absolwentem kierunku zarządzania Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu . Posiada certyfikat Eksperta Przywództwa Osobistego CML. Kieruje agencją treningową w Siemianowicach Śląskich. Od siedemnastu sezonów prowadzi zajęcia i tworzy badania odnoszące się do efektywności osobistej w branży „ochrona środowiska i ekologia”.

TEMATY BOGA:
Audyty kultury organizacyjnej
Rekrutacja w organizacjach
Polityka HR w zdywersyfikowanej jednostce biznesowej
Profesjonalne kierowanie kadrami
Fundusz socjalny
Awanse i Kariera
Systemy kadrowo płacowe