Fazy uczenia się osób po studiach

W ostatnim wpisie przedstawiłem czteroetapowy sposób uzyskania nowych umiejętności (zdefiniowanych bardziej dokładnie niż wyłącznie nowy zbiór danych). W tym celu, aby taki stan miał możliwość zaistnieć, konieczne jest rozpoczęcie przyswajania wiadomości, następującego po tradycyjnym nauczaniu. Teorią, która ma funkcję dodatkową podczas jego występowania, w czasie moich szkoleń była technika trzech liter A, opisana w postaci następujących określeń: wiedza, umiejętności, praca. Więcej tu: Naukowe Gry Biznesowe - Zestawenie
Pierwszym krokiem do sprawnego procesu dydaktycznego musi być zmotywowanie studentów. Tacy ludzie muszą chcieć się otworzyć na nową wiedzę. Ten etap nazywa się theoretical background.

Następnym poziomem w procesie dydaktycznym musi być pewna zmiana przewodniej idei szkolenia proporcjonalnie wymagań uczniów, kimkolwiek są. Nie zdażyło mi się prowadzić kilka razy w ten sam sposób tego samego projektu szkoleniowego. Jeśli szkolę planowania i ustalania celów pracowników pracujących w domu wczasowym, planuję case study odpowiednie do sektora wypoczynku i rekreacji. Kiedy prowadzę szkolenie dla kadrę operatora GSM – wtedy przygotowuje studium przypadku z sektora teleinformatycznego. Te szkolenia to pozornie ten sam problem, tak naprawdę trzeba wszystkie projekty edukacyjne przygotować odnośnie zapotrzebowania konkretnej organizacji. Ten etap określa się mianen „competences”.

Wreszcie etap ”activities” – oznacza to wprowadzenie w praktykę reguł postępowania. Najczęściej uczestnicy szkolenia kończą proces edukacji, gubią notatki i w firmie wszystko pozostaje bez zmian. Nauczyciel jednak nie może zakończyć procesu uczenia się po lekcjach. Pozostaje odpowiedzialny za wprowadzenie nowych zasad teoretycznych w praktyce codziennej.
Stanisław Kula
Twórca tej notki jest absolwentem kierunku prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu terapii rodzinnej. Posiada certyfikat Doradcy Planowania Strategicznego JXE. Prowadzi firmę szkoleniową w Świeradowie Zdroju. Od dwudziestu lat organizuje treningi i rozwija gry dotyczące przywództwa sytuacyjnego w branży „budownictwo”.

TEMATY BOGA:
Gry Integracyjne
Kursy handlowe
Gry symulacyjne
Motywowanie
Symulacje Six Sigma
Planowanie strategiczne
Projektowanie gier
Materiały do gier dla trenerów