Garść wskazówek na temat zadań szefa

W ubiegłym miesiącu w poniedziałek miałem kurs dla szefów zmiany nowo mianowanych w dużej firmie handlowej. Wydarzenie było w dużym pensjonacie w Bieszczadach. Ponieważ za oknami możemy podziwiać piękną zimę, po szkoleniu uczestnicy chcieli pochodzić po lesie.
W czasie kursu, które poprowadziłem dla szefów zmiany, menedżerowie opisali kilka problemów związanych z pracą w firmie: predyspozycje do pełnienia roli w zespole rzadko bywają przesłanką do zatrudniania osób mających pełnić funkcje kierownicze, kierownik nie rozwija niezwykłych talentów członka zespołu, większość apektów powinno się poprawić w pracy zespołu. Wskazane wyżej kwestie łatwo jest doskonalić gdy weźmie się udział w dokładnie tych szkoleniach: Ciekawe Treningi Z Przywództwa.
W tym artykule zdecydowałem się pokazać, jakie efekty wynikają z opisanych wyżej zjawisk w grupie. Jeśli predyspozycje do pełnienia ról nie są brane pod uwagę w czasie rekrutacji pracowników, wówczas menedżer nie da rady poprawnie przydzielać celów do wykonania.
Przykładowo Jan Gierczak jest logistykiem i pracuje w dużej firmie doradczej. Jego kierownik kazał mu wysłać długiego maila do partnera biznesowego i ustalić wymagania oprogramowania do zarządzania czasem pracy. Opisany zatrudniony nie lubi stosunków interpersonalnych z osobami oraz skupia się na pracy przy laptopie. Na pewno domyślasz się, że nie przeprowadzi efektywnie wyznaczonego zadania.
Kolejny przykład: Mocną stroną Jacka Kaczkowskiego jest kreatywne rozwiązywanie problemów. Kocha wprowadzać nietypowe usługi, określać ulepszenia w pracy jego instytucji. Jego przełożony nie zauważa tego jakie ten specjalista może mieć mocne strony oraz wyznacza jemu sprawy, które wymagają pracy powtarzalnej. Specjalista szybko poczuje się sfrustrowany, a pracodawca nie wykorzysta jego atutu.
Wyraźnie można odczytać na podanych przeze mnie obu przykładach: cechy osobowe i wynikające z nich role w pracującym ze sobą zbiorze osób muszą być brane pod uwagę.
WIĘCEJ INFORMACJI O NASZYCH TEKSTACH

Na tej stronie często przeczytasz także o:
- badania satysfakcji ludzi w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- kwestionariuszy psychologiczne
- zajęcia edukacyjne z kompetencji społecznych i biznesowych
- eventy integracyjnych
- zarządzanie ludźmi
Jest nam milo że poświęcają nam Państwo czas i namawiamy do kolejnych wizyt na tej stronie.