Jak zorganizować efektywne szkolenie

Rezultaty przeprowadzanego projektu szkoleniowego bywają zależne od dużej liczby czynników. Rozpoznanie ich i właściwe wykorzystanie decydująco kształtuje chęć do aktywnego udziału osób biorących udział i ułatwia wyeliminować potencjalne przeszkody.
Efekty szkolenia w największym stopniu wynikają z określonej w programie dydaktycznej strategii przygotowanych sesji szkoleniowych. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleń najcześciej stosowane przez polskich wykładowców w niedawnej przeszłości zwykle były z sukcesem stosowane zamiennie. Można wyodrębnić następujące wersje szkoleń: podczas wykonywania obowiązków, przy pomocy narzędzi wykonywania obowiązków oraz w innym miejscu. Wówczas jest możliwość, aby na przemian prowadzić szkolenia w centrach szkoleniowych, salach konferencyjnych i w symulacjach biznesowych. Połączeń metod oraz pomysłów na sesje bywa niezwykle dużo, jednakże ich kompozycja wynika z wymagań organizacji. Szczegółowy opis zaprezentowałem tu: Nowoczesne Gry Biznesowe Dla Trenerów
Teraz zaprezentuję sposób definiowania niektórych technik sesji szkoleniowych.
Gry decyzyjne (gra) – odwzorowuje typowe środowisko pracy a także na rynku oraz pojawiające się problemy oraz zależności. Odbywa się to w środowisku pokazującym reguły funkcjonowania instytucji biznesowej. Zaprojektowane są też zwykłe nieporozumienia oraz uwarunkowania systemów zarządzania. Osoby uczestniczące w szkoleniu nie dostają żadnej możliwości kontrolowania sytuacji oraz są zmuszeni liczyć na siebie. Efekty takiej formy dydaktycznej są zwykle rejestrowane. Tego rodzaju metody doskonalą umiejętności decydowania, planowania ich skutków i funkcjonowania w zbiorowości ludzkiej.
Cykl casów – inaczej przykłady z życia lub spreparowane sytuacje przekazane podczas sesji uczestnikom. Tego typu przykłady oznaczają kierunki myślenia i zastanowienia się nad dobrze zdefiniowanym, realnym problemem. Osoby biorące udział muszą przeanalizować oraz opisać problem, a potem przedyskutować to z prowadzącym szkolenie oraz pozostałymi członkami grupy. Taka metodyka z założenia konsumuje dużą ilość czasu.
Bartłomiej Groźny
Twórca tego komentarza jest absolwentem kierunku marketingu Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z obszaru logistyki. Posiada licencję Coacha Zmiany i Innowacji TMR. Po studiach osiadł w Kłodzku. Od czternatu sezonów wykłada i pisze gry dotyczące delegowania w sektorze „farmaceutyka”.

TAGI:
Gry Interersonalne
Kursy biznesowe
Gry licencjonowane
Mentoring
symulacje Kaizen
Planowanie strategiczne
Kursy trenerskie
Materiały do gier dla wykładowców