Jakie rezultaty daje badanie wymagań rozwojowych

Diagnozowanie wymagań rozwojowych pracowników definiuje się jako systematyczny sposób badania, w trakcie którego jest określone wymaganie na temat projektu szkoleniowego. Wówczas sprecyzowane bywają obszary niezbędnych kompetencji, zdefiniowane metody pozyskania i wybierany jest skuteczny program projektu szkoleniowego. Podobne sposoby podejścia do problemu szukaj na tej stronie: Badania Motywacji Pracowników
Po określeniu wymagań szkoleniowych idzie się do opisania rezultatów przedsięwzięcia edukacyjnego, co pozwoli na pozbycie się braków kwalifikacyjnych. Wyznaczone efekty umożliwiają zaplanować i zrealizować przedsięwzięcie edukacyjne, a następnie je scharakteryzować i wyciągnąć wnioski. Efekty bywają dzielone na następujące kategorie: oparte na wiedzy, oparte na zachowaniach, emocjonalne.
Cele diagnozowania wymagań rozwojowych są w kolejności od najważniejszych:
- Poznanie praktycznych kwestii z codziennej pracy grupy – aby dokładnie te zjawiska rozwiązać w czasie warsztatów na szkoleniu.
- Analiza wymagań pracowników, którzy będą na szkoleniu. Daje to odniesienie się do kwestii istotnych dla personelu firmy, klienta firmy szkoleniowej, a nie jedynie do problemów pracodawcy.
- Zbadanie harmonogramów i pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, dokładnie wtedy gdy projekt szkoleniowy prowadzi niezależny szkoleniowiec.
Dalej przytaczam typowe kwestie w diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych.
- Czy organizacja stosuje metody motywowania do pracy i metody diagnozowania efektów pracy?
- Jak firma stosuje motywacyjny rezultat kształtowania wynagrodzeń?
- Jak często przedsiębiorstwa ocenia element zadowolenia z pracy osób zatrudnionych?
- Jakie problemy z motywowaniem pracowników podkreśla kadra menedżerska?
- Jak często używany jest pobudzający pierwiastek sprzężenia zwrotnego w czasie rzeczywistym?
To tyle menedżerskich inspiracji.
Redakcja:Dariusz Dołęga
Twórca tej notki jest absolwentem wydziału nauk o ziemii Uniwersytetu Rzeszowskiego i studiów podyplomowych z obszaru windykacji należności. Posiada certyfikat Mistrza NCY. Po studiach osiadł w Oświęcimiu. Od dwunastu sezonów uczy i projektuje gry odnoszące się do radzenia sobie ze stresem w branży „FMCG”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY BLOGA:
Audyty satysfakcji
Rekrutacja w firmach
Strategia kadrowa w nowoczesnej firmie
Wieloaspektowe zarządzanie ludźmi
Skuteczny mentoring
Wynagrodzenia i polityka płacowa
Development Center