Kolejność tworzenia działu pracowniczego

W dzisiejszym wpisie na blogu przedstawię wymagane zachowanie szefa, gdy jego grupa pracownicza jest na różnych etapach cyklu życia. W naszej pracy doradczej zauważyliśmy, niektórzy przełożeni nie znają prostych wskazówek i technik, jakie muszą wykorzystywać do zarządzania pracownikami.
Aby czytelnik zrozumiał etapy budowania zespołu muszę wyjaśnić, co oznacza zespół pracowniczy i grupa. Zespół jest dowolnym podzbiorem ludzi. Członkowie w zespole podobnie oceniają świat, spędzają razem czas, widują się po pracy i nazywają siebie jako grupę. Dział w firmie, który jest zespołem, to jest mała grupa pracowników, która pracuje nad skomplikowanym wyzwaniem. Wszyscy pracownicy dążą do przyszłościoweg celu. Zapisane kompetencje pracowników są substytucyjne. Dowiedziałem się tego, gdy odbyłem szkolenie
Nowoczesne Imprezy Oparte o Gry Szkoleniowe
Z naszego doświadczenia wynika, że każdy menedżer powinien zdobyć rozeznanie, w jakim momencie rozwoju jest jego zespół projektowy. To nie tylko akademicka reguła, ale także sprawdzona droga postępowania zmierzająca do wzrostu kompetencji firmy. Zespół efektywnie wykonuje trudne projekty, jeśli przełożony rozumie kolejne fazy budowania zespołu.
W literaturze przedmiotu można znaleźć trzy etapy formowania zespołu. Faza formowania oznacza, że ludzie w grupie różnie postrzegają sposób działania, który są przekonani aby osiągnąć. W firmie istnieje w tym czasie niezbyt wysoki poziom zaufania.
Ludzie w czasie szkoleń przyznawali nam, iż na tym etapie zważają na to co piszą, bywają raczej niezbyt otwarci, stopniowo nabierają zaufania.
Indywidualne zadania pracowników zwykle stają się coraz bardziej tożsame z dążeniami zespołu jako grupy.
Etap burzy w grupie oznacza, iż mogą się zaognić konflikty na temat przywództwa jakie stawia sobie firma . Pojawiają się nowe różnice zdań i ścieranie się opinii. Niewystarczająco szczegółowe wyznaczenie harmonogramu działań wyzwala u pracowników niechęć działania.
Po tym zjawisku najczęściej jest moment normowania zachowania osób należących do zespołu. Ten etap oznacza się tym, że ludzie zaczynają kreować wspólnie podzielane zasady współpracy oraz normy zachowań.
Tyle menedżerskich inspiracji.
Autor: Krzysztof Domański
I JESZCZE JAK ZAWSZE ZESTAW NIEZNANYCH INFORMACJI ODNOŚNIE TEAM BUILDING Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:
- Najpopularniejsza forma gier : scenariusze muzyczne
- Najwyżej ocenione w kwestionariuszach po warsztacie aktywności – komentarze grup: scenariusz militarny
- Średnia wielkość grupy zajęciowej: dwieście pracowników.
- Najlepsze dla zamawiającego dni tygodnia na zajęcia: wtorek.
- Najchetniej preferowana lokalizacja: Gdańsk

ŹRÓDŁO: Training Projects
Projektujemy survivalowe szkolenia team building i bardzo atrakcyjne wyjazdy integracyjne dla naszych klientów.
Nasze widowiskowe wyjazdy integracyjne i edukacyjne szkolenia team building są polecane przez dziesiątki koncernów z wszystkich branż.