Kontakt z uczestnikami w grach decyzyjnych

Co nam daje feedback? Eksperci twierdzą, iż jest dostawcą wiadomości na temat postaw, działania oraz praktycznych kwalifikacji ocenianego uczestnika biorącego udział w sesji - i procentuje to w specjalny sposób. Oceniany pracownik, który jest na szkoleniu ma dalej pozytywny stosunek do siebie, swojej aktywności zawodowej i doradcy, który obserwuje feedbackowanego. Doradca zachęca podlegającego ocenie do większego wyzwania na szlaku w kierunku wybranych kompetencji. Więcej: Zespołowe Gry Biznesowe - Analiza Rynku
Całkiem fajnym ćwiczeniem na zrozumienie, kiedy warto udzielać informacje zwrotne, było dla mnie przeanalizowanie, jak się komunikujemy - chodzi o powiązanie feedbacku z budowaniem relacji z pracownikami w odniesieniu do trzeciej potrzeby w piramidzie Maslova.

Zdobędziesz wiedzę w formułowaniu feedbacku, podczas gdy planujesz grę decyzyjną.

Chcesz zrozumieć jak reagujesz na feedback? Odpowiedz na pytania.

- Aktywnie wsłuchujesz się w opinię obserwatora w zakresie twojego działania?
- Uważniesz rozmyślasz o tym, o czym jest rozmowa, umiejąc postrzegać sytuację oczami drugiej strony rozmowy?
- Analizujesz pozytywne oraz negatywne elementy doskonalenia czyjegoś postępowania?
- Uważnie rozmawiasz o tym, co myślisz o feedbacku dyskutanta?
- Wspólnie z tym rozmówcą planujesz wasze współdziałanie?
- Prosisz o wsparcie, kiedy uznajesz to za niezbędne?
- Dziękujesz za informacje?

Bądź naprawdę szczery. Domyślam się, że mogło być porównywalnie wiele myśli na „nie", i na „tak". Kiedy odwrócimy pozycje w dyskusji, można zrozumieć z niektórych komplikacji w wykorzystaniu komunikatu zwrotnego.

Następna fundamentalna kwestia: w jaki sposób rozumieć uwagi krytyczne? Poniżej prezentuję dwanaście zasad.

Zachowaj dobry nastrój.
Analizuj słowa.
Patrz na prowadzącego dialog, który przemawia do ciebie.
Nie krytykuj.
Nie mów, że ktoś bywa niesprawiedliwy w ocenach.
Nie żartuj.
Nie interpretuj zbytnio słów.
Nie zbaczaj z tematu prowadzonego dialogu.
Nie próbuj znaleźć złych pobudek.
Pokaż, że zauważyłeś swój problem w porozumieniu.
Czesław Przepiórkiewicz
Redaktor tego postu jest absolwentem kierunku historii Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z dziedziny programowania neurolingwistycznego. Posiada tytuł Konsultanta Wizerunku Osobistego HKB. Mieszka w Grodzisku Mazowieckim. Od osiemnastu lat koordynuje warsztaty i rozwija badania dotyczące kreatywności w branży „AGD RTV”.

HASŁA:
Gry Biznesowe
Warsztaty dla pracowników
Gry korporacyjne
Zarządzanie
Zarządzanie dla brygadzistów
Zarządzanie czasem
Wyjazdy integracyjne
Ćwiczenia dla wykładowców