Menedżerowie korporacji nie potrafią sporządzać analiz planistycznych

W zamieszczonym przez mnie dzisiaj niezbyt długim blogowym poście zamieszczę wnioski ze szkolenia, jakie zorganizowałem dla mojego stałego klienta – firmy X. Spotkanie edukacyjne zostało zaplanowane i na temacie administrowania działaniami projektowymi. Najbardziej zdziwiło mnie, że największym wyzwaniem dla kierowników funkcjonujących w strukturze projektowej jest układanie harmonogramów i poprawne zapisywanie swoich dążeń. Właściwie jest to w zgodzie z wynikami prac naukowych, które możesz przeczytać tu: Dobre Szkolenia Zmiany W Biznesie.
Teraz powracając do szkolenia – wydarzenie odbyło się w hotelu górskim w Pieninach. Wzięło w nim udział siedemnastu kierowników klienta. Całe przedsięwzięcie trwało 16 godzin.
Pierwszego dnia menedżerowie musieli się narysować siebie na kartkach papieru, następnie w niewielkich grupach przeszli przez ćwiczenie w zakresie przypisania środków materialnych i niematerialnych w projekcie. Zastosowałem w tym celu klocki Cobi, co spowodowało nieoczekiwaną zabawę i niezwykłe zaangażowanie.
Wyniki tak przeprowadzonego case study podsumowaliśmy sobie na tablicy. Potem odtworzyłem dokument, który ktoś zamieścił na you tube. Byłem bardzo zainteresowany, w jaki sposób ci menedżerowie będą postrzegać odtworzony film.
Kolejnego dnia pokazałem im narzędzia informatyczne niezbędne do kierowania działaniami projektowymi. To był ten moment - wtedy wyszło na jaw, że uczestnicy nie umieją sporządzać harmonogramy i ustalać cele. Największą cechą tych problemów było – kierownicy nie byli w stanie oddzielić zmaterializowanej wizji przyszłości od planu. Kolejne godziny spędziłem na nauczaniu ustalania harmonogramów.
NASZE WPISY
Ten serwis opracowuje grono badaczy organizujących szkolenia dla organizacji i instytucji z bardzo wielu branż.
Pomysłodawcą i wykonawcą powyższego bloga jest Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z rozwiązywania konfliktów i jednocześnie badacz w programach dotykających problematyki rozwiązywania problemów organizacyjnych.
W tym miejscu wiele dyskutujemy równeż na temat:
- pomiary motywacji ludzi w instytucjach i organizacjach
- ankiety rozwojowe
- wykłady z efektywności osobistego
- imprezy integracyjnych
- kierowanie kapitałem ludzkim
Serdecznie zachęcamy do kolejnych odwiedzin na tej stronie.