Najistotniejszy element kontraktu rozwojowego

Pracownicy z działu personalnego, którzy po raz pierwszy muszą zrealizować nowy projekt szkoleniowy, mają dość często wrażenie, że programy szkoleniowe wydają się zbliżone do zwykłych operacji rozwojowych w ramach ich obowiązków. Więcej treści można znaleźć w tym miejscu: Ranking - Treningi Biznesowe .
Każdy program rozwojowy dla pracowników posiada poniższych etapów:
- inicjacji projektu - zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych czy też opinii o tym, jak trzeba przeprowadzić projekt),
- ustalania celów i planów projektu, wskazujące precyzyjną diagnozę przyczyn organizacji szkolenia, sporządzenie budżetu oraz schematu zajęć, dobór szkoleniowców czy też pomieszczeń na przeprowadzenie szkolenia, napisanie ćwiczeń do zajęć,
- prowadzenia zajęć dydaktycznych czy też działań towarzyszących,
- kontrolowania wyników projektu szkoleniowego,
- zamykania programu rozwoju pracowników, a więc wsparcia we wdrożeniu oraz przewidzenie kolejnych faz rozwoju projektu – np. kolejnego kontraktu rozwojowego.
Uważam, iż istotnym przedziałem czasu jest czas ustalania harmonogramu kontraktu z dziedziny HR. To wtedy zwykle zapadają kluczowe sprawy. Konsekwencje tego okresu trener i pracownicy biorący udział w szkoleniu odczują w czasie pobierania nauki.
Okres planowania projektu szkoleniowego ma poniższe czynności:
- ułożenie programu szkolenia,
- pokazanie klientowi początkowej wersji szkolenia,
- analiza przyczyn organizowania szkolenia,
- dokładne napisanie zasad organizacyjnych, mierników realizacji oraz nakreślenie zamierzeń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi i metodologii realizacji szkolenia,
- powtórne opisanie koncepcji projektu szkoleniowego,
- zaakceptowanie koncepcji końcowej.
KIM JESTEŚMY
Nasz dziennik pisze drużyna doświadczonych konsultantów prowadzących szkolenia na tematy miękkie z różnych branż.

Tu zwykle piszemy równeż na temat:
- audyty motywacji załogi w firmach
- kwestionariuszy rozwojowe
- warsztaty z tematyki miękkiej
- wydarzenia team building
- kierowanie ludźmi