Ocena instytucji szkoleniowej

Od czego zależy jakość i praktyczne wyniki szkolenia? W jaki sposób wybrać najlepszy konsulting? Powyższe zagadnienia formułują menedżerowie HR w wielu korporacjach.
Jakość i rezultaty szkolenia (w szkoleniach zamkniętych) uzaleznione zwykle są od szerokiego spektrum spraw: trafnego określenia potrzeb, zastosowania strategii szkoleniowych oraz oczywiście nieprzewidywalnego czynnika ludzkiego. Niestety inna grupa czynników jest analizowana w działanich edukacyjnych otwartych. W takich projektach mogą brać udział pracownicy pracujący na tym samym stanowisku w firmie, jednakże wywodzący się z kilku firm. Wtedy kryteria wyboru instytucji edukacyjnej są podobne, choć kooperacja z firmą szkoleniową miewa czasami nieformalny charakter. Więcej przeczytasz tu: Przykłady - Treningi Z Zarządzania Strategicznego.
Proponowana przez Polskie Koło Organizacji Edukacyjnych procedura działania w procesie oceny szkolenia musi zawierać etap wstępnego przedsięwzięcia oraz stadiun projektu finalnego. Bywa to rezultatem dokładniej oceny potrzeb dydaktycznych. Na początku kupujący powinien zorientować się, jaką koncepcję sesji szkoleniowych – będącą odpowiedzią na poprzedzające ten fakt określone zamierzenia – proponuje firma dydaktyczna.
Po otrzymaniu odpowiedzi firma edukacyjna może ocenić, czy jej oferta jest pozytywnie oceniona przez firmę klienta a także jest w stanie uzgodnić przyszłe działania diagnostyczne. Po tych czynnościach często nadchodzi czas na wybór świadczeniodawcy (organizacji szkoleniowej). Dalsze prace pociągają za sobą konieczność zaplanowania dużych kosztów oraz poważnego zaangażowania obu firm.
Wstępne etapy procedury zaplanowania i zrealizowania projektu szkoleniowego to:
- wysłanie pytania do firmy szkoleniowej oraz otrzymanie oferty,
- zaplanowanie bazowych założeń organizacyjnych oraz początkowe zdiagnozowanie celów osiągniętych po szkoleniu, jak również metodyki realizacji sesji szkoleniowych.
O NAS

Redaktorem niniejszego opracowania jest Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z rozwiązywania konfliktów a także konsultant w zakresie ocen okresowych.
W tym miejscu zwykle piszemy o:
- badania motywacji załogi w dużych koncernach i małych firmach
- kwestionariuszy osobowościowe
- warsztaty z pracy i komunikacji w zespołach
- wyjazdy integracyjnych
- zarządzanie zasobami ludzkimi
Gorąco zachęcamy do następnych odwiedzin na naszej stronie.