Ostatnie dane – oczekiwania szkoleniowe z rynku

Koleżanka z firmy cyklicznie sporządza podsumowanie przychodzących do naszej firmy zapytań od klientów. Wymyślilismy że będziemy go tutaj przepisywać, bo dużo ludzi pyta, jakie zakresy problemów i tematów są najpopularniejsze i jakie trendy są widoczne na rynku szkoleń.
Nasi trenerzy prowadzą tylko szkolenia ogólnorozwojowe, a więc warsztaty czysto biznesowe.
Zestawienie obejmuje następujące tematy o które zamawiający przesyłali zapytania w tym okresie:
Treningi z zarządzania złożonymi przedsięwzięciami i zadaniami – poziom dla ekspertów.
Przywództwo sytuacyjne
Umiejętności motywacyjne
Delegowanie zadań
Szkolenie z zarządzanie czasem
Partnerskie negocjacje kontraktowe
Profesjonalne handlowanie
Szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta
Telemarketing
Asertywność w kontaktach z podwładnymi i przełożonymi
Zarządzanie obiegiem informacji
Inicjowanie i przeprowadzanie zmian w biznesie
Grupy i zespoły, efektywność i relacje
Bezproblemowe podejmowanie decyzji w zarządzaniu
Optymalizowanie procesów
Konflikt nastawiony na wygraną wygraną
Kontrolowane postępowanie ze stresem
Myślenie strategiczne na wolnym rynku
Często program jest oczywiście kompilacją tych tematów.
W grupie tematów nie-menedżerskich w ostatnich dniach pierwsze miejsce zajmuje temat: komunikacja z naciskiem na kwestie międzykulturowe
Najczęstsze zapytania o warsztaty handlowe dotyczyły warsztatu:reklamacje w sprzedaży
Dyrektorzy poszukiwali następujących warsztatów:budowanie zespołu
Tradycyjnie tematem wiodącym są także szkolenia integracyjne
I rzecz jasna wysoko plasują się wszelkie symulacje szkoleniowe.
Realizujemy też usługi doradcze dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Są to:
audyt zaangażowania kadry
pomiar satysfakcji załogi
kwestionariusze psychologiczne
badania potrzeb szkoleniowych
audyt klimatu współpracy
projekty wdrażające systemy ocen pracowniczych
HRowcy ostatnio zwykle pytali nas o:badania satysfakcji pracowników
Za parę dni znowu coś napiszę o trendach na tym rynku .
Statystyka na podstawie 37 zapytań otrzymanych od klientów.

O AUTORACH
Training Projects to grupa doradców praktyków , która tworzy szkolenia miękkie, treningi biznesowe i z zarządzania projektami. Szkolenia projektowane są dla zespołów od sześciu do piętnastu pracowników, nowoczesnymi technikami, np. scenki i dyskusje. W biznesie szkoleniowym istniejemy od dziewięciu lat.

W ramach proponowanej oferty są także audyty potrzeb szkoleniowych – wszystkie tworzone programy są odpowiedzią na potrzeby szkolonych osób. Realizujemy także wydarzenia development center, a dodatkowo ocenę szkoleń w formie testów, a na dodatkowe zamówienie także w formie wywiadów indywidualnych z pracownikami. Polecamy nasze szkolenia. Nasz najlepszy program: kierowanie projektami.