Planowanie staje się coraz bardziej istotne dla zarządów spółek

W tym blogu postanowiłem opisać najważniejszą cechę przełożonego. W trakcie realizowanych szkoleń dla zawsze są nam przekazywane casy dotyczące umiejętności kierowników i ich podwładnych. Dochodzimy do wniosku, że najważniejszą kompetencją szefa jest planowanie i ustalanie celów.

W czasie realizacji wyjazdów szkoleniowych dla kierowników dowiedzieliśmy się o ciekawej koncepcji kierowania. Wypracowana technika bazuje na twierdzeniu, iż najpierw prawie zawsze trzeba napisać plan i nakreślić cel. W dalszej kolejności kierownik powinien przesłać poczynione wytyczne swoim pracownikom. Gdy pracownicy akceptują zamierzenia oraz plany działu, chętniej działają w sytuacjach kryzysowych. Taką wiedzę można rozwijać w czasie szkoleń, np.: Szkolenia Zmiany W Biznesie.

Planowanie polega na sporządzeniu listy trójki spraw: zadań, osób, czasu , a także nakreśleniu dokładnych celów dla zespołu. Planowanie często jest dość skomplikowane. Dlatego zawsze warto ustalać cele bardzo dokładnie. Harmonogram układa się z czynności}, przedziałów godzinowych oraz osób, które powinny zakończyć ustalone wcześniej zadania.

Harmonogram dla pracowników powinien zostać uwieczniony w programie graficznym lub np.w Wordzie. W miarę szybko tworzy się harmonogramy za pomocą komputera. W Internecie istnieją rozbudowane programy informatyczne, które umożliwiają menedżerowi tworzyć harmonogramy.

Należy jeszcze powiedzieć, iż cele są konieczne w organizacji , ponieważ zestaw działań zmierza w swojej idei do osiągnięcia jasnego zamierzenia. W większości firm to właściciel firmy ustala listy czynności na podstawie strategii firmy. Tak zapisana koncepcja strategii firmy jest bardzo doniosłym dokumentem dla organizacji.

Na naszych kursach menedżerowie często pokazują swoje firmowe harmonogramy. W dalszej części szkolenia korygujemy te plany i prezentujemy praktyczne metody wykonywania zadań. Warto pamiętać, że nowoczesmy przełożony wie jak ustalać harmonogramy. Inaczej w firmie panuje bałagan.

O BLOGU
Nasz serwis pisze ekipa mających wieloletni staż wykładowców prowadzących treningi na tematy miękkie z kilkunastu dziedzin gospodarki.

W tym blogu zwykle piszemy o:
- pomiary motywacji specjalistów w dużych koncernach i małych firmach
- ankiety psychologiczne
- kursach z tematyki miękkiej
- szkolenia integracyjnych
- kierowanie personelem
Jest nam milo że poświęcają nam Państwo czas i zachęcamy do wielokrotnych wizyt na naszej stronie.