Po co diagnozować systemy kompetencyjne

W praktyce biznesowej menedżerowie zwykle wykorzystują do wielu zjawisk słowo: „kompetencje”. Ale można zapytać, co ono tak naprawdę znaczy. W ramach sesji szkoleniowych często omawiam na ten nurtujący uczestników temat. Moi rozmówcy w czasie sesji szkoleniowych mają w tym zakresie bardzo dużo dylematów.
Aby każdy z czytających dogłębnie mógł przemyśleć temat dzisiejszego posta do mojego bloga, muszę podkreślić, że w pierwszym okresie rozwoju wiedzy z zarządzania przez przejawianą przez człowieka kompetencję pojmowano przekazanie podwładnemu ustanowionego przez władze prawa do podejmowania decyzji w określonym zakresie w imieniu danej firmy. W odróżnieniu od kompetencji zdolność do efektywnego działania wiązano zazwyczaj z kwalifikacjami na danym polu działalności. Różnice w tym zakresie ciekawie zaprezentował A. Nowak w tej książce: Szkolenia Biznesowe
Zestaw kompetencji pracownika posiadane wiadomości ze szkoły, zachowania i nastawienie do pracy konieczne do efektywnego wykonywania pracy na danym stanowisku. Określając kompetencje pracowników możemy jednocześnie określić:
- praktyczne możliwości wykonywania pracy, oznaczające wszystko to, co konkretny zatrudniony powinien umieć wykorzystać, aby wypełniać założoną rolę, w tym specjalne talenty, które są niezbędne, dla przykładu zdolności społeczne,
- wymagania rozwojowe,
- niezbędne umiejętności specjalistyczne,
- kategorie pracy i typy organizacji, w których pracownik zdobywał doświadczenie,
- nadzwyczajne osiągnięcia dające duże nadzieje sukcesy w obecnej sytuacji,
- wszystko, czego organizacja zamierza żądać od osoby zatrudnionej, na przykład eksplorowanie nowych rynków albo produktów, podwojenie ilości produkcji, większej produktywności lub lepszej obsługi zamówień, wdrażanie nowych systemów zarządzania,
- stopień jedności „człowiek-organizacja”.
Jak można łatwo się domyśleć, korzyści z przeprowadzania oceny kompetencji pracownika są nie do przecenienia. Kierownik ma poprzez to nową wiedzę na temat podwładnych. Zatrudnione osoby czują, że firma o nich dba oraz chce zatrudniać w przyszłości.
W następnych postach opiszę po kolei wszystkie obszary zestawów kompetencji.
Na tą chwilę to tyle menedżerskich myśli.
Redakcja:Rafał Halicki
Redaktor tej notatki jest absolwentem kierunku informatyki Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z obszaru logistyki. Posiada licencję Konsultanta Kreatywności RDP. Prowadzi firmę szkoleniową w Nowym Targu. Od czterech sezonów wykłada i kreuje badania odnoszące się do kompetencji społecznych w branży „public relations”.

TEMATY BOGA:
Badania wynagrodzeń
Ocena okresowa pracowników
Polityka HR w prywatnej firmie
Profesjonalne kierowanie kadrami
Programy rowoju talentów
Awanse i Kariera
Selekcja kandydatów do pracy