Po co warto badać oczekiwania rozwojowe

Projekt szkoleniowy ma w swojej istocie zapewnienie spełnienia celów zawodowych personelu, wyłonionych w fazie ich określania. Diagnozowanie potrzeb w odniesieniu do sesji szkoleniowych to początkowy krok przedsięwzięcia szkoleniowego. Osoby prowadzące szkolenia utrzymują, że bywa to najważniejszy krok w celu realizacji całego projektu szkoleniowego, przesądzający , czy szkolenie stanie się wartościowe.
Znani specjaliści z branży szkoleniowej dla menedżerów twierdzą, iż określanie celów szkoleniowych to najważniejszy krok do tego by rozwinąć merytoryczne negocjacje na temat wiedzy, kompetencji i zachowań, jakie potrzebują pracodawcy. Należy napisać, iż przedsiębiorca wysyłający personel na szkolenie chce w taki sposób oddziaływać na zakresy tematyczne, jakie są poruszane na szkoleniu. Ten aspekt projektów szkoleniowych został przedstawiony na tej stronie: Przeprowadzanie Ocen Pracowniczych
Za pomocą diagnozy celów w projektach szkoleniowych i doradczych zrealizujemy dla firmy i dla uczestników szkoleń wiele różnych celów.
Cel 1 - rozpoznamy stan zintegrowania wewnętrznego szkolonej zbiorowości pracowników – w jakim stopniu pracownicy się akceptują, jaka ukształtowała się technika współpracy, itd.
Po drugie, określimy poszczególne obszary wiedzy, jakie ma ta zbiorowość pracowników w zakresie omawianych zagadnień. To umożliwia osobom prowadzącym szkolenie dostosować zakres sesji szkoleniowej do uczestników. Jak najprościej to zrobić? - przeanalizujmy inne programy szkoleń w których wzięła udział ta grupa.
Jeśli będziemy określać potrzeby szkoleniowe, dowiemy się, jakie są rzeczywiste trudności z życia szkolonych osób – aby także te kwestie rozważać w projekcie szkoleniowym. Takie działanie uczestnikom umożliwia skorzystać ze szkolenia precyzyjne, często przygotowane do użycia i do wprowadzenia w praktykę firmy rozwiązania, a nie tylko niepraktyczne pomysły.
Dodatkowo osiągnięty cel – zdiagnozujemy w ramach naszych możliwości oczekiwania uczestników – chodzi o odniesienie się do kwestii istotnych dla przedsiębiorcy, ale i kwestii przydatnych dla personelu.
Kompetentni pracownicy działów personalnych zajmujący się szkoleniami są przekonani, iż im dokładniej przeprowadzą razem z trenerem badanie dążeń rozwojowych, tym dokładniej będzie można określić rezultaty sesji szkoleniowych.
Tyle menedżerskich przemyśleń.
Opracowanie:Konrad Przepiórkiewicz
Autor tej notatki jest absolwentem kierunku anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z dziedziny coachingu. Posiada certyfikat Mistrza Sprzedaży Relacyjnej AXV. Prowadzi firmę szkoleniową w Zgierzu. Od piętnastu sezonów szkoli i opracowuje gry odnoszące się do kreatywności w branży „mediów”.

O TYM PISZEMY:
Audyty motywacji
Zwolnienia w organizacjach
Strategia HR w nowoczesnej firmie
Zaawansowane zarządzanie ludźmi
Skuteczny mentoring
Struktura organizacyjna
Oprogramowanie rekrutacyjne