Procedury w identyfikacji kompetencji

Jedną z technik diagnozowania kompetencji jest amerykańska technika nazywająca się: Duties Qualifications Assessment Method. Dzięki zastosowaniu właśnie takiej techniki jest możliwe skonstruować lub udoskonalić model kompetencyjny. Przeczytaj instrukcję do wspomnianej procedury: Strategie Biznesowe
Thomas McClelland z Republiki Południowej Afryki zapoczątkował opisywaną procedurę, która głównie przyczynia się do ustalenia zestawu umiejętności niewymiernych, niezbyt łatwych do pomiaru ocenami szkolnymi, dzięki którym zwłaszcza menedżerowie mają bardzo dobre albo niezłe efekty. Technika ta bazuje na zebraniu oraz syntezie informacji zebranych w czasie badania który specjaliści nazywają eksperymentem behawioralnym.
Zasadza się on na przedstawieniu zestawu zapytań menedżerom, których efekty działania w ramach swojego stanowiska okazały się lepsze niż średnia a nawet reprezentatywne dla całej grupy. Pytania dotyczą działań wykonywanych w pracy i odczuć dlaczego uzyskują takie świetne wyniki.
Po zgromadzeniu wymaganych danych od osób podlegających researchowi w obserwacyjnym badaniu środowiskowym, dane zostają przekazane do bardzo szczegółowych wnioskowań dedukcyjnych. Technika ta bazuje na ogromnej grupie wniosków, ale posiada pewne wady.
Po pierwsze, wskazówki z jej wykorzystania nie muszą zostać użyte w celu zdefiniowania systemu norm kompetencyjnych w przyszłości, z takiego powodu, iż w całości polegają na różnych odpowiedziach pracowników. Po drugie, metoda zakłada, by obserwatorzy posiadali odpowiednie umiejętności oraz wsparcie techniczne od strony opisów statystycznych. Po trzecie, wybitni zatrudnieni w firmie powinni poświęcić pewną ilość godzin na wnioski, co powoduje marnotrastwo w wyniku zaprzestania swoich zadań w całym okresie badania.
Na tą chwilę to tyle haerowych wniosków.
Opracowanie:Zenon Nawrotny
Autor tego artykułu jest absolwentem wydziału chemii Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z tematyki komunikacji społecznej. Posiada licencję Doradcy Terapii Ustawień PPM. Buduje swoją karierę w Radomiu. Od czternatu lat koordynuje warsztaty i tworzy badania odnoszące się do motywowania w branży „meble i wyposażenie wnętrz”.

TEMATY BOGA:
Audyty kultury organizacyjnej
Ocena okresowa w biznesie
Polityka human resources w prywatnej firmie
Praktyczne kierowanie personelem
Skuteczny mentoring
Awanse i Kariera
Systemy kadrowo płacowe