Style uczenia się uczestników szkoleń

Wcześniej prezentowałem materiał o wymiernych wynikach szkoleń, jakie trener oraz uczestnicy szkoleń mają możliwość uzyskać, jeśli użyjemy w ramach sesji szkoleniowych gry i symulacje. W niniejszym wpisie przedstawię fundamenty metodologiczne będące podstawą aby zrozumieć, po co używać symulacje biznesowe i pochodnie do nich – gry biznesowe.
Jednym z argumentów, aby stosować sprawdzone pod względem handlowym gry i symulacje, jest styl uczenia się przez dorosłych. Innymi słowy chodzi o metodę uczenia się stosowaną przez określonego uczestnika szkoleń. Tomas Kotler w wypracowanym w ciągu 10 lat schemacie opisał naturalne i zasadnicze sposoby dokształcania się: dywergencyjny, kompaktywny, kompromisowy, akomodacyjny. Dzięki tym stylom Adam McFord oraz John Honey 28 lat temu opracowali formularz ankietowy, umożliwiający dokładne zdiagnozowanie własnego strategii uczenia się. Znajdziesz go w zasobach autorów: Ekonomiczne Gry Menedżerskie
Twórcy kwestionariusza jeszcze w innych materiałach określają pewne role, które mają osoby uczestniczące w szkoleniu:
Anarchista, preferujący inne niż typowe doświadczenia. Zawsze pełen energii, przejawia potrzebę ciągłego doskonalenia, stale pozytywnie nastawiony do nowych działań. Bez zastanowienia coś zrobi, następnie dogłębnie o tym myśli. Uwielbia wszystko sam przetestować - czy aby w rzeczywistości się to sprawdzi w praktyce.
Analityk – można go nazwać też: myśliciel. Diagnozuje w sposób metodyczny poszczególne rozwiązania wskazując najbardziej efektywne z nich. Tacy ludzie nie chcą uczyć się w stresie, wszystko chcą obmyśleć samemu.
Teoretyzujący naukowiec – inaczej ideowiec, ale bez żadnego doświadczenia praktycznego. Jego sposoby myślenia bywają bardzo idealistyczne, a podejmowane czynności wyjątkowo nieefektywne, aczkolwiek efektowne. Dobrze pojmuje abstrakcyjne wzory i idee, sam najczęściej transponuje całą wiedzę na szczegółowe obrazy.
Umiejętność rozpoznawania opisanych powyżej strategii edukacyjnych bywa niezwykle przydatna w czasie organizowania szkoleń. Pozwala osobie prowadzącej szkolenie zaprojektować agendę szkolenia odpowiednią do ról odgrywanych przez ludzi biorących udział w szkoleniu. Jestem przekonany, że sposób edukowania innych to także znajomość teorii psychologicznych, nie wyłącznie strategii tworzenia pożądanego układu kwalifikacji.
Lucjan Zdanowicz
Redaktor tej notatki jest absolwentem wydziału nauk o ziemii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu kierowania sprzedażą. Posiada certyfikat Konsultanta Przedsiębiorczości YKT. Pracuje w Piotrkowie Trybunalskim. Od dziewiętnastu lat organizuje treningi i pisze badania odnoszące się do strategii w sektorze „ubezpieczenia”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Gry Zespołowe
Warsztaty miękkie
Gry hybrydowe
Zarządzanie
Lean games
Rozwój osobisty
Wyjazdy integracyjne
Podręczniki dla instruktorów