Teoretyczne dylematy szkolenia osób pracujących

Gry i symulacje wpisują się w nowoczesne metody dydaktyczne. Czytelnik może je odszukać w dobrych harmonogramach cyklów szkoleniowych dla menedżerów. Tego typu forma edukacyjna będzie wyjątkowo atrakcyjna osób biorących udział, gdyż w większości przypadków angażuje wszystkie sposoby odbierania informacji oraz pobudza do myślenia.
W kolejnych wpisach na tej stronie opiszę warunki uczenia się osób dorosłych. W projekcie składającym się z uczenia innych w węższym sensie da się zauważyć cztery podstawowe etapy, opisujące wiedzę nie tylko jako pozyskane ustrukturyzowane dane, ale również umiejętności ich zastosowania w konkretnej sytuacji oraz nabyte nastawienie do życia. Ich typologię zbadał George Smiggel w 1978 roku i obszernie zaprezentował ją w niewielkiej książce, można ją ściągnąć: Nowoczesne Gry Biznesowe Dla Pracowników
Pierwszy ruch w działaniach uczenia innych w szerszym znaczeniu opisuje się jako nieograniczoną postawę niekompetencyjną, która wskazuje na posiadanie wiedzy za pomocą powiązanych ze sobą czynników: potencjalny uczący się niewiele wie w danym obszarze wiedzy oraz nie zdaje sobie sprawy z własnej niewiedzy.
Następnym elementem w procesie edukacji jest często świadoma postawa niekompetencyjna. W trakcie jego trwania szkolony doświadcza luk w ramach posiadanych umiejętności, jednak nadal nie ma odpowiednio dużo wiedzy, aby wspomniane wyżej braki zdiagnozować.
Następny element w procesie edukacji nazywa się „uświadomiona postawa kompetencyjna”. Uczeń miał możliwość posiąść do tej pory wystarczającą kompetencje w danej dziedzinie, jednak ażeby zastosować ją w praktyce musi wykonywać pracę posiadając dużą motywację. Opisany wyżej etap dość rzadko jednak kończy się sukcesem. W tym miejscu nie ma znaczenia już proces przekazywania wiedzy, a ważna jest czynność uczenia się.
Czwartym etapem edukacji, będącym do doświadczenia, jeśli człowiek szkolony z danego tematu jest zafascynowany nową umiejętnością, jest „nieograniczona kompetencja”. Wykształcona umiejętność w posługiwaniu się zdobytą wiedzą okazuje się w tym miejscu serią nawyków, postaw oraz norm zachowań.
Warto stwierdzić, iż dużo studiów podyplomowych, szkoleń i akademicko postrzegana praktyka edykacyjna koncentruje się na technikach rozwoju kompetencji człowieka. Z tego powodu w następnym artykule zaprezentuję sposoby percepcji człowieka. Dobrze je wykorzystać, gdy symulacje biznesowe są elementem szkolenia.
Dawid Hun
Autor tej notatki jest absolwentem wydziału chemii Uniwersytetu Białostockiego i studiów podyplomowych z tematyki kierowania produkcją. Posiada tytuł Eksperta Zmiany i Innowacji ZJI. Rozwija swoją firmę w Grodzisku Mazowieckim. Od dziewiętnastu lat koordynuje warsztaty i pisze gry odnoszące się do motywowania w sektorze „wydawnictw”.

O TYM PISZEMY:
Symulacje Handlowe
Treningi interpersonalne
Gry edukacyjne
Delegowanie
Gry dla przemysłu
Kierowanie
Firmy szkoleniowe
Licencje dla konsultantów