Wymiana informacji - wskaźnik sprawnego zespołu

Od jakiegoś czasu chcę pokazać wybrane cechy poprawnie funkcjonującego zespołu. Omawiałem w poprzednich odcinkach mojego cyklu podstawowe zagadnienia na temat grupy zatrudnionych na pełny etat. Na szkoleniach niezwykle często słyszę zadanie polegające na tym, aby pokazać, kiedy można zdiagnozować, iż zespół jest mocno zintegrowany. Postaram się to opisać w kolejnych artykułach.
W niniejszym artykule zamierzam przybliżyć mój ulubiony przejaw poprawnie zbudowanego zespołu. Jest nim poprawna komunikacja. Skupimy się dziś na znaczeniu informacji w tym zjawisku. Badacze z Uniwersytetu w Nowym Jorku szacują, iż na porozumiewanie się z innymi poświęcamy więcej niż 85% naszej aktywności. W ramach tego 30% to rozmowa, a reszta słuchanie. Dzielenie się informacjami jest podobnie istotne w grupie w przedsiębiorstwie, podobnie jak w zupełnie odmiennych zbiorowościach ludzi, np. pomiędzy członkami rodziny, w orkiestrze, między sportowcami. Inne opisy takich sytuacji każdy jest w stanie przeczytać tu: Atrakcyjne Wyjazdy Integracyjne i Team Building
Niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz zawodu, komunikowanie się okazuje się dominującą aktywnością w pracy. Wydajemy polecenia, sporządzamy harmonogramy, wsłuchujemy się w skargi odbiorców, wskazujemy, czego chcemy od osoby pracującej niżej w hierarchii firmy oraz uzgadniamy wspólne cele z partnerami biznesowymi. Czasami zdarza się, że proces wymiany wiedzy jest bardzo słaby. W takiej sytuacji poszczególni pracownicy mogą bazować wyłącznie na własnych domysłach lub usłyszanych pogłoskach.
Dla przeciętnego pracownika komunikacja to przede wszystkim język mówiony. Ale to błąd. Ustna wymiana informacji wykorzystuje ludzką umiejętność artykułowania dźwięków, ale ten wariant jedynie szczególny rodzaj wymiany myśli między ludźmi. Nazywa się to komunikacja mówiona. Należy zwrócić uwagę, iż tylko gatunek ludzki posiadł możliwość wymiany myśli za pomocą języka.
Istnieją całkiem odmienne techniki komunikacji międzyludzkiej, ale napiszę na ten temat w moim następnym wpisie, który zamieszczę w internecie 14 kwietnia.
To tyle menedżerskich myśli.
Opracowanie: Tomasz Kowal
I DODATKOWO JAK CO MIESIĄC PAKIET CIEKAWYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH TEAM BUILDING Z OSTATNIEGO OKRESU:
- Najczęściej wspomianana w zapytaniach od klientów forma aktywności : scenariusze muzyczne
- Najlepiej wycenione w kwestionariuszach po szkoleniu aktywności – komentarze uczestników: gry inżyniersko kostrukcyjne
- Typowa liczebność grupy szkoleniowej: osiem osób.
- Oczekiwane przez grupe dni tygodnia na zabawy: niedziela.
- Najchetniej preferowana destynacja: Wybrzeże

ŹRÓDŁO: Training Projects
Funkcjonujemy jako drużyna animatorów zajęć z wieloletnią praktyką w działach HR ale równolegle kwalifikacjami związanymi z sportami ekstremalnymi, co pozwala nam na oferowanie programów w formie plenerowej, łącząc budowanie postaw pracowniczych i zabawę o aktywym charakterze. zatrudnieni u nas animatorzy to również laureaci wielu nagród i inspirujące osobowości.
Nasze nowoczesne wyjazdy integracyjne i edukacyjne szkolenia team building są rekomendowane przez dziesiątki organizacji z całego kraju.