Dofinansowanie na warsztaty z zarządzania

Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Społeczny” na Szkolenia Z Przywództwa http://www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/szkolenia-ranki... dotację uzskały opisane poniżej projekty:

Program Szkoleniowy dot. Wydziału Administracyjnego w przedsiębiorstwie Irchowicz
Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
"OKNO NA ŚWIAT - szerokopasmowy Internet w 182 miejscowościach Mazowsza"
zaawansowana technologia nakładania pokryć na odlewy magnezowe w Polmag
nowoczesny aparat EKG
nowoczesny dodatek paszowy zapobiegający salmonellozie u zwierząt hodowlanych (PKWiU 72.11.11.0).
sporządzenie zoptymalizowanego modelu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
sporządzenie i implementacja metodyki produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
opracowanie i uruchomienie nowej e-usługi - elektronicznej strategicznej gry decyzyjnej.
opracowanie i uruchomienie znaczących ulepszeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych
opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w metodyki ciągłego odlewania stali
opracowanie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
opracowanie wzoru użytkowego autonomicznego odkurzacza samosprzątającego.
platforma reklamowa dla mobilnych serwisów cyfrowych
rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnej metodyki i oferowanie nowych usług
system Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej - INTEGRYB
system do czyszczenie kruszywa mineralnego
utworzenie mobilnego serwisu wirtualnych e - porad w zakresie energooszczędności i poszanowania energii w budynkach.
wdrożenie nowoczesnego procesu odczytywania i identyfikacji kodów cyfrowych i kreskowych za pomocą głosu
wdrożenie innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w procedury pasywnej sieci optycznej PON
wdrożenie modelu B2B w spółce Flokatex
wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B w firmie IGLOO
wypracowanie nowoczesnego portalu płatności masowych ExpertPoint.pl
stworzenie inteligentnych wyszukiwarek lotów charterowych, części zamiennych samolotów, pilotów oraz samolotów do nabycia/współnabycia
wypracowanie cyfrowego portalu pracy z ofertami pracy z krajów niemieckojęzycznych
zbudowanie elektronicznego serwisu wspierającego zarządzanie procesami grupowymi.