W jaki sposób kreować trwałość edukacji?

Zamierzając zorganizowanie szkoleń dla pracowników w jakieś firmie z całą pewnością chce się zobaczyć, jakie przyniosły efekty. Bo przecież wydając niekiedy dość spore pieniądze na trenerów, czasami oprócz tego koszty pobytu w jakimś centrum szkoleniowym na pewno właściciel firmy zechce porównać, w jaki sposób się to przełożyło na poprawę wydajności pracy.

Efektywność szkoleń pracowniczych czasami będzie trochę ciężka do określenia za pomocą cyfr, lecz powinno się postarać o pewne rzeczy, żeby mogła ona być w miarę wysoka. Najczęściej taki proces można podzielić na parę podstawowych etapów, czyli samo przygotowanie, wykonanie założonych planów i na zakończenie działania w okresie, gdy szkolenia się zakończą (więcej: Treningi Dla Przedstawicieli http://www.hotelnaszkolenie.pl/szkolenia-handlowe ).

Na podstawie wcześniejszych przypadków specjaliści w tym zakresie są zdania, że najlepsze proporcje pomiędzy poszczególnymi etapami mają wynieść 40-20-40. Liczby te wskazują, jak dużo wysiłku oraz zaangażowania powinno się włożyć na każdym z etapów, i jeżeli zapewni się to wszystko, to przeważnie zorganizowane w taki sposób zestawy szkoleń przyniosą duże rezultaty.

Już samo dobre przygotowanie do etapu szkoleń to spora część sukcesu, z takich też powodów zaangażowanie działu HR w tych kwestiach jest wręcz konieczne. Przed decyzją o wyborze szkolenia warto uwzględnić opinię każdego zainteresowanego, czyli kadry kierowniczej i pracowników. Dzięki temu można będzie dokładnie wyodrębnić wymagania obu grup i wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące każdą ze stron.

Do badania potrzeb i wymagań powinno się użyć wiele najróżniejszych narzędzi, jakie w dużym stopniu mogą pomóc w końcowej decyzji. Mogą to być na przykład ankiety wypełniane przez pracowników, wywiady i indywidualne rozmowy z nimi, a dodatkowo analiza tego jak pracują w pewnym przedziale czasu, dzięki takim ustaleniom da się precyzyjnie dowiedzieć się, jakie mogą być ich potrzeby w tym zakresie.

Należy na tym etapie uwzględnić również zdanie firmy szkoleniowej, jaką chce się zatrudnić, wiele osób twierdzi że jest to wręcz konieczne. Spojrzenie osób nie związanych z firmą, z pełnym obiektywizmem i bez zaangażowania i emocji może pomóc w dostrzeżeniu wielu rzeczy, które zwykle raczej zauważone by nie zostały.