Warsztaty fachowe czy psychospołeczne?

Szkolenia mają bardzo duże znaczenie dla dynamicznego rozwoju wielu firm, zwłaszcza teraz, gdy są coraz większe problemy z zatrudnieniem doświadczonej kadry. W niejednym przypadku znacznie korzystniej będzie wykorzystać możliwości pracowników, których się zatrudnia i poszerzyć zakres ich kompetencji, niż tracić wiele czasu na bezproduktywne poszukiwania.

Jednak aby szkolenia były przydatne, to znaczy naprawdę poprawiły efektywność wykonywanej pracy, to muszą być właściwie wybrane. Od pewnego czasu wśród szkoleń coraz bardziej zarysowuje się podział między twarde i miękkie. Warto poznać, jakie są ich plusy i minusy, ponieważ wiedza taka może być przydatna przy planowaniu rozwoju pracowników, których się zatrudnia.

Twarde szkolenia dotyczą przede wszystkim pozyskiwania konkretnych, tematycznych wiadomości. Dość często trwają dłuższy okres czasu, zdarzają się cykle, których długość wynosi nawet pół roku. Najczęściej kończyć się będą egzaminem końcowym i otrzymaniem certyfikatu, który potwierdzi zdobytą wiedzę.

Szkolenia z tego gatunku przeznaczone są dla pracowników, którzy, chcą poprawić zawodowe kwalifikacje i zdobyć wiedzę, która pozwoli im sprawniej wykonywać należące do nich obowiązki. Szkolenia przeważnie dotyczą jednej wąskiej dziedziny wiedzy, która czasami jest bardzo wyspecjalizowana i ciężka do zdobycia - to sprawia niestety, że duża część takich szkoleń niemało kosztuje.

Za to miękkie szkolenia ( np. Szkolenia Sprzedaż http://www.szkolenia-menedzerskie.pl/szkolenia_sprzedaz ) to przede wszystkim pracowanie nad interpersonalnymi umiejętnościami. W wielu sytuacjach poza konkretną wiedzą tematyczną mogą być także niezbędne umiejętności negocjowania, pracy w grupie czy też radzenia sobie ze stresem. Przez odpowiednie kursy również te umiejętności można w pracownikach bardzo dobrze wypracować.

Szkolenia miękkie w dużym stopniu opierają się na warsztatach i ćwiczeniach, za pomocą jakich da się w praktyce przećwiczyć omawiane przypadki. Sprawiają one, że szkolenia nie tylko będą efektywniejsze i skuteczniejsze, lecz również ciekawe dla uczestników, co ma duże znaczenie dla końcowego efektu.