Jak prawidłowo zarządzać pracą działu personalnego w swojej firmie.

W licznych firmach, zwłaszcza tych większych, personalnymi sprawami powinien się zajmować specjalny dział, do którego zadań będzie należała obsługa wszystkiego, co związane jest z zatrudnionymi pracownikami. Bardzo istotne w czasie jego prowadzenia jest to, żeby bardziej się skupić na pracownikach, a nie kartotekach osobowych, bo ograniczenie działania działu HR jedynie do zarządzania dokumentacją z pewnością nie wyjdzie firmie na dobre.


Często występują sytuacje, że firmy rozrastają się tak szybko, że ich działy zajmujące się HR nie mogą nadążyć z bieżącą obsługą. Jeżeli osoba, która takim działem zarządza podejmie niewłaściwą decyzję co do jego funkcjonowania, to okazać się może, że cała energia pójdzie tylko w kierunku administracji płacowo-kadrowej.


Dobre rozwiązanie to nie będzie, bo wprawdzie wszystkie dokumenty będą jak najbardziej w porządku, ale na takiej polityce mogą zacząć cierpieć zatrudnieni pracownicy. Może być całkowicie pominięta kwestia szkoleń, planów zawodowego rozwoju czy systemu oceniania, a to wpływa przecież w dużym stopniu na motywację i umiejętności pracowników.


Właściwie zorganizowany dział personalny powinien umieć odnaleźć odpowiednią równowagę między tym, co jest wymagane przepisami prawa, a celami, do których przecież został on otwarty. Ogromnie ważna jest w takiej sytuacji osoba dyrektora takiego działu, poprzez swoje decyzje będzie ona wyznaczać zakres działań, którymi zajmować się będą pracownicy.