Jak dobre zarządzać działem personalnym w większej firmie.

W licznych firmach, zwłaszcza tych nieco większych, sprawami personalnymi powinien się zajmować odpowiedni dział, do zadań którego będzie należało obsłużenie wszystkiego, co jest związane z pracownikami. Niezwykle istotne w czasie jego prowadzenia jest to, aby bardziej się skupić na ludziach, a nie kartotekach osobowych, bo zawężenie zadań tego działu jedynie do obsługi dokumentów z pewnością nie będzie dobre.


Często mogą się pojawić przypadki, że firmy rozrastają się tak dynamicznie, że ich działy zajmujące się HR mają problemy z nadążeniem z bieżącą obsługą. Gdy kierownik takiego działu niewłaściwie zdecyduje co do zasad, według jakich ma działać, to może się nagle okazać, że cała praca pójdzie tylko w stronę płacowo-kadrowej administracji.


Raczej takie rozwiązanie nie jest dobre, bo wprawdzie wszystkie dokumenty będą w jak najlepszym stanie, ale na polityce w takim kształcie mogą ucierpieć pracownicy. Całkowicie pomijana będzie kwestia szkoleń i kursów, planowania zawodowego rozwoju czy systemu ocen, a to znacznie wpływa na motywację i kwalifikacje pracowników.


Odpowiednio zorganizowany dział HR musi umieć znaleźć równowagę między tym, co jest wymagane przez regulacje prawne, a celami, do których tak naprawdę do stworzono. Ogromnie ważna jest w takim przypadku osoba kierownika takiego działu, poprzez swoje decyzje wyznacza ona obszar działań, jakimi zajmować się będą członkowie działu.