W jaki sposób odpowiednio motywować zatrudnionych pracowników.

Motywowanieswoich pracowników to ogromnie istotna rzecz dla prawidłowego rozwoju firmy. Jest jednak także tematem dość delikatnym, bo można przy ty zrobić wiele błędów. Szczególnie jeżeli działania motywacyjne będą się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o własne upodobania lub intuicję osób odpowiedzialnych za decyzje. Gdy nie będzie się uwzględniać przy tym faktycznych potrzeb zatrudnionych, to niestety często tego typu działania pójdą na marne.


{Częstym nieporozumieniem, jakie będzie występował w niejednej firmie będzie bezkrytyczne uszczęśliwianie swoich pracowników pozornie świetnymi propozycjami. Ludzie nie chcąc odmawiać zgadzają się na wszystkie pomysły, ale nie są z nich ani trochę zadowoleni. Będą je raczej traktować jako kolejny mało przyjemny przymus, a nie coś, co z założenia miało służyć jako motywacja.


{A tego typu przymuszanie ludzi do brania udziału w rzeczach, na jakie zupełnie nie będą mieć chęci też nie jest pozytywne i najczęściej przyniesie odmienny rezultat od planowanego. Pracownicy uważają wtedy, że nie będą widziane ich prawdziwe potrzeby i oczekiwania, i w rezultacie tracą zaufanie do swoich kadry zarządzającej i działu HR.


{Działania tego typu wcale nie przynoszą zakładanych celów, ani nie ulegnie poprawie wydajność i efektywność pracy, ani nie wzrasta poziom motywacji. Dla firm często to będą zupełnie stracone środki finansowe, bo koszty wielu projektów motywacyjnych mogą być naprawdę duże. Czasami mogą także wystąpić pośród pracowników negatywne emocje, przykładowo takie jak rozżalenie lub drwina.


{Z tego też powodu przed podjęciem jakiś szerokich motywacyjnych działań trzeba w pierwszej kolejności poznać, co tak naprawdę interesuje pracowników. Ludzie podejmujący decyzję muszą mieć świadomość, że każdy ma zupełnie odmienne wymagania i to, co sprawdzać się będzie u jednej osoby absolutnie nie zda egzaminu u innej.


{Niezwykle ważna jest także poprawa komunikacji wśród załogi. Zatrudnieni muszą być pewnymi, że będą mieli możliwość powiedzenia o wszystkich swoich wątpliwościach i problemach, i nie będą w wyniku tego w jakikolwiek sposób piętnowani. Niekiedy do usprawnienia komunikacji mogą być potrzebne profesjonalne szkolenia, dopiero po nich ludzie zaczną się komunikować w taki sposób, w jaki bez przerwy powinno się to odbywać.