Na jakie niebezpieczeństwa należy zwrócić swoją uwagę podczas wprowadzania nowych strategii w firmie.

Praktycznie każda wdrażana strategia powinna uwzględniać całościową strategię firmy, w szczególności jeżeli się wiąże z dużą ilością zmian. W zupełnie inny sposób zmiany tego typu będą się sprawdzały w rozmaitych firmach, z takich też powodów duże znaczenie ma należyte dostosowanie pakietu działań personalnych do nowej koncepcji rynkowej.

Najważniejszą rzeczą powinno na pewno być zapewnienie właściwej liczby pracowników z odpowiednim wyszkoleniem, którzy mogliby nowe zadania wykonywać. To stanowić powinno punk wyjścia przed każdym innym działaniem, bo dołożenie mało przygotowanej załodze, bez odpowiednich umiejętności, nowych obowiązkówraczej raczej nie zakończy się pomyślnie.

Niezwykle istotne jest także odpowiednie uświadomienie zatrudnionym potrzeby i sensu wrażanych zmian, pracownicy niższego szczebla bowiem bardzo często w różny sposób blokują wszystkie nowe rzeczy. Może to wynikać z tego, że nie są do nich przekonani, może im się wydawać, że nic na tym nie skorzystają, czy po prostu nie bardzo rozumieją sensu tych wszystkich zmian.

W wielu przypadkach pojawiać się również będą w wielu działach firmy duże problemy organizacyjne. Gubią się istotne dane, ich przepływ będzie dużo wolniejszy, a prace nad między działowymi projektami znacznie dłużej trwają. To wszystko będzie wpływać na wydajność firmy, a jednocześnie będzie powodowało rozmaite konflikty oraz napięcia wśród współpracowników, które z czasem mogą się jeszcze bardziej powiększać.

Z takich też powodów każda z poważniejszych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu firmy, szczególnie bezpośrednio dotykająca większą ilość pracowników, powinna zostać poprzedzona działaniami wyjaśniającymi i odpowiednią ilością szkoleń. Załoga, mająca świadomość, po co są te wszystkie zmiany, a oprócz tego zauważy pewne korzyści dla siebie z pewnością bardziej będzie otwarta na nowe rzeczy.

Ważne zadanie w całości procesu wprowadzania nowości będzie miał dział personalny, bo to na nim tak naprawdę spoczywał będzie obowiązek właściwego przygotowania pracowników. Dlatego też procedury i działania podejmowane przez pracowników działu, a zwłaszcza przez jego dyrekcję uwzględniać muszą przeciwdziałanie oraz eliminację opisywanych zagrożeń.