Jakiego rodzaju korzyści może przynieść pracownikom zjawisko zwane work-life balance.

Aktualnie jest coraz ciężej oddzielić całkowicie życie prywatne od zawodowego. Pracownicy często biorą ze sobą pracę do domu, rozwiązują po godzinach różnego rodzaju problemy firmowe czy też muszą się kontaktować z klientami. Z takich też powodów pracodawcy coraz częściej zapewniają im różne bonusy, aby choć w minimalnym stopniu wynagrodzić tego typu zaangażowanie i zachęcić wyróżniające się osoby.

Zjawisko o takim charakterze jest obecnie nazywane work-life balance i do niedawna jeszcze oznaczało ilość godzin spędzonych w pracy w w stosunku do wolnego czasu. Jednak obecnie coraz częściej się odchodzi od takiego modelu, akcentując zupełnie inne rzeczy. Właściciele firm coraz rzadziej mówią, że u nich nie ma nadgodzin, lecz zaczynają kłaść nacisk na inne sprawy.

Po pierwsze podkreślana jest odpowiednio duża elastyczność pracy, jako jedna z głównych jej zalet. Najczęściej wykorzystywane tu będzie odchodzenie od sztywnego przesiadywania w siedzibie firmy w określonych godzinach. Poza tym coraz częściej pojawia się także możliwość zdalnej pracy, lubianej coraz bardziej przez niejednego pracownika.

Kolejnymi bardzo chętnie wybieranymi bonusami i dodatkami w zakresie polityki work-life balance są różnego rodzaju programy dla rodziców. Co interesujące coraz liczniejsza grupa firm organizuje je nie tylko dla matek, ale też dla ojców, których zatrudnia. Pracodawcy przy tych bonusach pozwalają korzystać z firmowych przedszkoli czy klubów dla dzieci.

Brakować również nie powinno należytego dbania o zdrowie. Dużo firm systematycznie zapewnia pracownikom dostęp do zdrowych produktów żywnościowych, typu świeże owoce, soki i napoje. Spora grupa pracodawców prowadzi również różnego rodzaju programy zdrowotne, pomagające pracownikom zadbać skutecznie o zdrowie i formę.

W części firm jeszcze dalej się to wszystko posuwa. Pracownicy mają możliwość korzystania z firmowych sali do ćwiczeń i boisk sportowych, a niekiedy i pływalni. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również różnego rodzaju drużyny sportowe oraz kluby, nie tylko traktowane zupełnie amatorsko, ale także biorące udział w zawodach i turniejach.