Artykuły - gry strategiczne

Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas kursów i gier strategicznych dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej opracowań przed wykładem Gry .

Przypominamy przy tym, iż poniższa baza zawiera lektury wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły opracowaywanych przez Kursantów gier.

 • Rozwój Postaw Zespołowych w Nowoczesnej Firmie, Jan Kowalski
 • Szkolenia Menedżerskie, Teresa Cernowska
 • Bezpieczeństwo pracy przy urządz zabezpieczenia
 • Poradnik przezwajania silników indukcyjnych
 • Encyklopedia techniki energia jądrowa.
 • Symulacje menedżerskie – fundamenty praktyczne
 • Mała Kronika Ludowego Wojska Polskiego 1943/73
 • Elektrownie cieplne
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czIII
 • Pole i moment w silnikach elektrycznych małej mocy
 • Transport wewnętrzny
 • Obróbka metali z materiałoznastwem
 • Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych
 • Przewodnik przewijania silników indukcyjnych
 • Spawanie i cięcie metali
 • Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe
 • Przewodnik dla mechaników
 • Tarcie,zużycie i smarowanie w obróbce plastycznej metali.
 • Technologia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych.
 • Przemiany energii elektrycznej
 • Naprawa i strojenie odbiorników telewizji kablowej
 • Wzory ,wykresy, tablice wytrzymałościowe.
 • Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycz-nej
 • Technika sprzęgania układów w systemie mikroprocesorowych
 • Sieci komputerowe
 • Wspomaganie komputerowe CAPCAM.Komputery Zapis
 • Wprowadzanie do programu Auto CAD obejmuje wersje 2 6 9
 • Język Clipper PPP
 • Słabe miejsca w budynkach tom II
 • Wykłady z fizyki laserów
 • Podręczny słownik angielsko - polski
 • Ściąga dla programistów Clippera. 44str.,20cm.
 • Podstawowe kroje pism. CorelDRAW & Windows.
 • Patologia wiusów komputerowych 328str,23cm
 • Oksfordzki podręcznik medycyny klinicznej 801 str., 18 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • Język polski – Vademecum maturzysty
 • Po prostu UNIX 239 str., 20 cm
 • Prawo dewizowe z komentarzem St.Pr.15.04.94 Wyd.II 132 str., 20 cm
 • Symulacje na szkoleniach – fundamenty teoretyczne
 • Język C++ 700 str., 24 cm
 • Zarys części maszyn Wyd.I 304 str., 20 cm
 • Wzory listów angielskich w korespondencji handlowej z tłumaczeniami Wyd.IV 217 str., 23 cm
 • Magnetowid w pytaniach i odpowiedziach 231s 24cm
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z orzecznictwem 565 str., 20 cm
 • Analiza matematyczna - podręcznik dla ekonomistów 361 str,24 cm
 • Po prostu Word dla Windosw 95 198 str,24 cm
 • Historia Polski 1795-1918 Wyd.VIII 597 str, 24 cm
 • Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej 290 str, 20 cm
 • Windows 95 krok po kroku + dyskietka 291 str, 24 cm
 • Ilustrowany słownik języka angielskiego 288 str, 24 cm
 • Międzynarodowe stosunki finansowe 337 str, 21 cm
 • Logika praktyczna Wyd.XXI 283 str, 24 cm
 • Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym 221 str, 20 cm
 • Fundamenty teoretyczne metaloznawstwa
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym 365 str, 24 cm
 • Psychologia - podręcznik akademicki cz.1 638 str, 25 cm
 • Negocjacje 185s 20cm
 • Przewodnik elektryka 215s 24cm
 • The New Encyclopedia Britannica The index A - K
 • Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe 249 str, 24 cm
 • Marketing.Analiza,planowanie i kontrola. 743s 28cm
 • Słownik poleceń systemów UNIX i X 674 str, 24 cm
 • Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania Wyd.2 321 str, 24 cm