O grantach europejskich na kursy zamknięte

Uczestnicy z wybranych firm aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Śląski Fundusz Regionalny” na weekendowe Szkolenia Dla Liderów dofinansowanie uzskały poniższe przedsięwzięcia:

 • Projekt Szkolenia Specjalistów w spółce Zakłady Transportowe Kielce
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą szansą dla rozwoju spółki.
 • Katalizator innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego
 • eksport - strategicznym celem intensyfikacji przedsiębiorstwa.
 • nowoczesny model kompleksowego leczenia deformacji kręgosłupa.
 • opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i uruchomienie na nowoczesnej linii technologicznej.
 • sporządzenie planu rozwoju importu dla nowoczesnych, systemowych usług informatycznych
 • sporządzenie i uruchomienie metodyki produkcji wyposażenia ferm do hodowli zwierząt futerkowych z zachowanie ich dobrostanu.
 • PKWiU: 72.21.11-00.00
 • opracowanie i wdrożenie produkcji folii opakowaniowych z pamięcią kształtu o sterowanej oksybiodegradowalności
 • opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej nowoczesnego procesu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • sporządzenie strategii rozwoju eksportu firmy InteliWISE S.A.
 • opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych
 • stworzenie (zakup usługi) koncepcji dynamizacji importu dla firmy TEVOR S.A.
 • reorganizacja sieci teleinformatycznej w Perzynach, gmina Zbąszyń
 • zintensyfikowanie działań eksportowych przez Przedsiebiorstwo INLIGHT SP. Z O.O.
 • program wspomagania zarządzania w ochronie zdrowia w wymiarze terytorialnym w oparciu o narzędzia BI
 • wdrożenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy
 • uruchomienie nowoczesnego procesu technologicznej wymiany informacji B2B pomiędzy partnerami Light Hosting
 • wdrożenie nowoczesnych w skali świata e-usług w ramach platformy Memo-Bank
 • wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy Blue Media S.A. i jej partnerami biznesowymi.
 • uruchomienie modelu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowanie go do projektów IT partnerów biznesowych.
 • wypracowanie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • wypracowanie inteligentnych wyszukiwarek lotów charterowych, części zamiennych samolotów, pilotów oraz samolotów do nabycia/współnabycia
 • wypracowanie mobilnego serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • zbudowanie internetowego serwisu umożliwiającego rezerwację usług turystycznych z możliwością tłumaczeń wiadomości mailowych pomiędzy użytkownikami