Ocena powdrożeniowa, zapowiedź

W związku z realizacją programu nr ARC/23 4 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Luksemburskiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Analiza skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Wyjazdy Integracyjne
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • \"
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • \"Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Projekt zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sępoleński oraz kaliski

  Upoważnieni beneficjenci to: CENTRA S.A., Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego \"Przemysłówka\" S.A., Rexam Szkło Gostyń S.A., Auto Myjnia Jumbo, Spółdzielnia Mieszkaniowa STAWKI , TRANSMITEL Sp. z o.o. , Akat-Folia spółka cywilna Wanda Widera Damian Widera, Firma MARILYN Marzena Janiak, iParts Sp. z o. o., MBL POLAND , Softhis sp. z o.o., Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych - PREFABRUK - A. Morawski, K. Morawska - Maga Spółka Jawna, Bart Import Poland Bartłomiej Skąpski, NETIZENS Sp. z o.o., Władysław Zawadzki, Katarzyna Zawadzka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zawmet

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.