Lista dofinansowań na szkolenia zamknięte

Pracownicy z wybranych przedsiębiorstw przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Potwierdzamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Lubuski Fundusz Społeczny” na dwudniowe Pracownicze Szkolenia Z Publicznego Przemawiania pomoc otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Programistów w spółce Astrastal
 • Szkolenie rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie
 • eksport usług medycznych jako czynnik poprawy konkurencyjności Europejskiego Banku Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o.
 • innowacyjny system Obsługi Biznesu (ISOB)
 • opracowanie innowacyjnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • opracowanie i uruchomienie innowacyjnych metodyki wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz metodyki pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • sporządzenie i implementacja technologii wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • sporządzenie i uruchomienie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • sporządzenie modernizacyjnej receptury i uruchomienie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • sporządzenie ORAZ wdrożenie DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA
 • platforma elektroniczna służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.
 • platforma technologiczna - modernizacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów elektronicznych - Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • unowocześnienie platformy fotograficznej VERTIS.pl o profesjonalne e-usługi do zarządzania cyfrowymi zasobami fotograficznymi i bezobsługowej korekcji zdjęć.
 • pogłębienie importu przez Przedsiebiorstwo ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK.
 • wdrożenie serwisu gpsfriendly.com- wdrożenie nowej e-usługi w obszarze wymiany drogą elektroniczną cyfrowych informacji (tras turystycznych).
 • opracowanie, udostępnienie i świadczenie nowoczesnych e-usług i produktów cyfrowych przez ADM Consulting Group.
 • uruchomienie innowacyjnych technologii uzdatniania wody przez firmę H2Optim Sp. z o.o.
 • implementacja procesu informatycznego (B2B), usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z odbiorcami, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • uruchomienie elektronicznego biznesu B2B wsród partnerów handlowych.
 • wypracowanie modernizacyjnego portalu umożliwiającego oszacowanie energochłonności budynków wraz ze wskazaniem optymalizacji.
 • zbudowanie cyfrowego systemu do zarządzania czarterami jachtów oraz innowacyjnej wyszukiwarki czarterów wraz z możliwością rezerwacji.
 • stworzenie zdalnego serwisu systemowego zbierania i organizowania zapytań ofertowych osób indywidualnych i firm “ E-OFERTA.COM.PL
 • wypracowanie zdalnego serwisu i bezobsługowego procesu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.