Pomoc pieniężna na kursy zamknięte

Kursanci z wybranych podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy.
Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Wielkopolski Fundusz Pomocowy” na Treningi HR środki uzskały następujące projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Grafików Komputerowych w firmie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • \"Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym\"
 • innowacyjna struktura mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • nowoczesna metodyka produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • nowoczesny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki
 • PKWiU 30.92.20.0
 • sporządzenie i implementacja do produkcji nowoczesnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • sporządzenie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na technologii VoIP.
 • opracowanie nowych materiałów i implementacja ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • sporządzenie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.
 • koncepcja B2B automatyzująca procesy biznesowe pomiędzy PPUH GOBOX S.J. a jego partnerami biznesowymi.
 • koncepcja wzajemnej wymiany oferty oraz informacji przez portal www.na-mazurach.pl
 • reorganizacja platformy fotograficznej VERTIS.pl o profesjonalne e-usługi do zarządzania cyfrowymi zasobami fotograficznymi i technologicznej korekcji zdjęć.
 • model B2B - nową platformą współpracy abonentów usług elektronicznych z operatorem ISP.
 • technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • wdrożenie portalu obsługi i analiz ofertowego rynku nieruchomości
 • uruchomienie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Alfanet.
 • wdrożenie harmonogramu dynamizacji importu w spółce Laserstar Sp. z o.o sp. k.
 • implementacja programu elektronicznej wymiany zasobów pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • uruchomienie elektronicznego systemu typu B2B w firmie IGLOO
 • uruchomienie innowacji technologicznych i produktowych w firmie Sabaj-proces
 • wypracowanie cyfrowego portalu dla rynku farmaceutycznego
 • zbudowanie internetowego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz procesu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych
 • wypracowanie internetowego serwisu wirtualnych targów branżowych dla biznesu.