Aktualności – weryfikacja – do Szkoły Trenerów

Aktualności – test – Szkolenie Trenerskie


Z dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Instruktorów HR:


Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przygotowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.Podstawowym zadaniem jest moduł szkolenia z komunikacji

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • segmentacja i profilowanie pomocy dla klientów
 • Zarządzanie przez cele
 • Lwica biznesu - budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie rozmów w sytuacjach kryzysowych


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH - HOSPICJUM IM.MATKI TERESY Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH \"OTWARTE SERCA\" PRZY PARAFII ŚW.BARTŁOMIEJA W ŁAPANOWIE
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ \"PARTNER\"
 • \"WOJEWÓDZKI KOMITET STOWARZYSZENIA
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BABIMOJSKIEJ
 • JANOWSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY \"HUMANUS\"
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W NOWEJ WSI
 • KLUB SPORTOWY AGILITY EXTREME DOG
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU \"TARCZA\"
 • STOWARZYSZENIE GDYNIA SOS
 • TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE \"SOKÓŁ\" W DYNOWIE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ \"BRAMA CZADROWSKA\" W CZADROWIE
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-\"REKS\"
 • \"FUNDACJA DKMS BAZA DAWCÓW KOMÓREK MACIERZYSTYCH POLSKA\"
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY \"MAZUR\"