Środki Unijne na szkolenia dla firm

Uczestnicy z niektórych koncernów zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Zachodniopomorski Program Pomocowy” na Szkolenia Coachingowe grant nabywają poniższe projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Komórki Logistyki w przedsiębiorstwie ARTO
 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.
 • nowoczesna struktura mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • innowacyjny model inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • opracowanie innowacyjnych procedury magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych
 • opracowanie procedury wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy proces kontrolno-pomiarowy
 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • sporządzenie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania procesowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)
 • opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego zbiornika do ciśnieniowych filtrów wodnych
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w nowoczesnych grupach produktowych
 • opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku
 • koncepcja B2B - certyfikacja procesów biznesowych pomiedzy Moto-Hurt S.A. a partnerami
 • projekt Star Wars
 • unowocześnienie i rozwój infrastruktury sieciowo-serwerowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jako centrum naukowo-badawczego
 • system informatyczny do raportowania sprzedaży i rozliczeń ubezpieczeń komunikacyjnych flot pojazdów samochodowych.
 • model wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac
 • stworzenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy
 • wdrożenie nowoczesnego programu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi systemami.
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • wdrożenie systemu B2B stanowiące automatyzację procesów biznesowych w zakresie CRM w spółce ASPERA Adam Szlendak i u jego partnerów biznesowych.
 • wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowanie go do modelów IT partnerów biznesowych.
 • wypracowanie modernizacyjnego projekty systemowania i drukowania TAG-ów Near Field Communication – NFC
 • wypracowanie mobilnego procesu ewidencji i planowania działań z funkcjonalnością giełdy elektronicznej usług
 • zbudowanie cyfrowego serwisu edukacyjnego wspierającego efektywną naukę pamięciową oraz przygotowywanie do egzaminów poprzez interaktywne rozwiązywanie testów.
 • stworzenie elektronicznego serwisu o nieruchomościach z woj. łódzkiego przeznaczonych na sprzedaż.