Z jakiego powodu coraz więcej firm rezygnuje z przeprowadzania ocen pracowniczych.


W wielu firmach co jakiś czas są wykonywane oceny pracowników, których celem będzie weryfikacja ich umiejętności oraz zaangażowania. Tego typu oceny są uważane za bardzo ważny element w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dostarczając dużych podstaw do tego, aby powiększać efektywność i wydajność codziennych zajęć.


W całkowicie odmienny sposób na temat takich ocen będą spoglądać pracownicy, dla jakich często kojarzyć się będą z szukaniem powodów do zabierania premii czy nawet zwolnień. Z tego też powodu ogromnie ważne jest, żeby kryteria przy ocenianiu zostały określone w jednoznaczny sposób i znane każdemu, dzięki temu uniknąć będzie można wielu kontrowersji w tym obszarze.


Jeszcze do niedawna pracownicze oceny obecne były w większości dużych firm, ale od jakiegoś czasu dostrzec można stopniowe rezygnowanie z nich. Już się na to zdecydowało parę bardzo dużych korporacji, takich jak Accenture, Microsoft i Deloitte. Jak okazało się w praktyce, podstawową przyczyną takiego postanowienia było to, że według managerów po prostu przestawały się one sprawdzać.


Jako jeden z podstawowych czynników mających wpływ na taki pogląd wymienia się to, że przy okresie na przykład roku zaczynają się pojawiać duże trudności w przypomnieniu sobie każdego istotnego zdarzenia z udziałem pracownika. Właśnie przez to pojawiają się problemy z wykonaniem sprawiedliwej oceny, a tym samym pod dużym znakiem zapytania będzie stał sens takich działań.


Potwierdza to zresztą coraz większa liczba managerów ponoszących odpowiedzialność za zarządzanie ludzkimi zasobami w swoich firmach. W opiniach, które oni przedstawiają wykonywane najczęściej oceny pracowników nie podnoszą znacząco ogólnych wyników pracy, ani też nie odpowiadają na bardzo istotne dla pracownika oraz firmy pytania związane z dalszym rozwojem.


Z tego też powodu mówi się coraz głośniej o tym, że następna duża korporacja rezygnuje całkowicie z oceniania pracowników, uważając je za całkowicie zbędne. Procesy te przebiegają jak na razie wolno, bowiem wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu tego rozwiązania używa. Ale obecne trendy wskazują, że zjawisko to będzie się coraz bardziej nasilać, zwłaszcza że się pojawia całkiem sporo głosów które krytykują sposoby oceniania.