Zjazdy

W najbliższym miesiącu organizujemy dla naszych klientów trzy spotkania w trzy pierwsze środy miesiąca o piętnastej:
„Fuzje i przejęcia w przykładach i zadaniach” – wykład teoretyczny. Ekspert prowadzący: Jan Ajchatowicz.
„Negocjacje i kooperacje w małej spółce” – studia przypadków i dyskusja panelowa. Mówca: Marek Jeniewski.
„Delegowanie zadań w warunkach zmian” – studia przypadków i dyskusja panelowa. Ekspert prowadzący: Ignacy Zygmunt.
Szacowana długość wydarzenia : maksymalnie półtorej godziny.
LISTA POPRZEDNICH SPOTKAŃ:
„Reklama i promocja oczami praktyka” – gra symulacyjna. Wykładowca: Wojciech Kowalski.
„Marketingi public relations w małej spółce” – gra symulacyjna. Mówca: Witold Andrycki.
„Coaching i mentoring w branżach tradycyjnych” – prezentacja badań ekspertów i praktyków. Wykładowca: Tymon Boruc.