Gry i symulacje w szkoleniach przysposabiających do stanowiska pracy

Projekty szkoleniowe przygotowujące do pracy na danym stanowisku są określane poprzez taką definicję: doskonalenie kompetencji bezpiecznego zorganizowania czynności zawodowych, inaczej mówiąc zastosowania w firmy:
- metod efektywnej współpracy,
- technik etycznej działalności zawodowej,
- zachowań warunkujących przyjęcie jako wytycznych bezpiecznych metod działalności zawodowej i ich polepszanie w ramach swoich możliwości,
- nawyków odpowiedniego realizowania czynności.
W szkoleniach przygotowujących do pracy na danym stanowisku da się wykorzystać gry i symulacje. Nauczyłem się tego, gdy znalazłem tenże poradnik:
Logistyczne Gry Menedżerskie http://www.symulacje.edu.pl
W ramach planowania szkoleń stanowiskowych warto zrealizować:

- diagnozę stanowiska w zakresie celów w fazach procesu produkcyjnego,

- diagnozę sytuacji w zakresie opisanych w osobnych dokumentach zagrożeń oraz uciążliwości,

- badanie celów razem z definiowaniem występujących niebezpieczeństw oraz wskazaniem różnych zachowań w tej sytuacji,

- analizę słabych stron występujących w bliskim otoczeniu, niedaleko stanowiska pracy,

- przygotowanie narzędzi dla miejsca pracy adekwatnie do zamierzonego zadania roboczego.

Przy wykonywaniu diagnozy zadań na wybranym stanowisku należy wziąć pod uwagę:

- źródła słabych stron i bodźców niekorzystnych dla człowieka występujących w danej dziedzinie,

- wykresy pokazujące zadania i słabe strony,

- tabele pokazujące cele w kolejnych fazach procesu produkcyjnego i zagrożenia.
W następnym poście na tym blogu pokażę zestaw reguł następnej symulacji biznesowej.
Jerzy Kwaśny
Twórca tej notki jest absolwentem wydziału nauk o ziemii Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z tematyki medycyny alternatywnej. Posiada certyfikat Coacha Wizerunku Osobistego KLO. Buduje swoją karierę w Władysławowie. Od dwunastu sezonów prowadzi zajęcia i pisze gry odnoszące się do asertywności w sektorze „medycyna i zdrowie”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY BLOGA:
Gry Menedżerskie
Szkolenia biznesowe
Gry na zamówienie
Mentoring
symulacje Kaizen
Rozwiązywanie konfliktów
Projektowanie gier
Materiały do gier dla trenerów