Zarządzanie czasem w aktywności dyrektorów i kierowników

Zarządzanie przebiegiem działań w czasie to ważny temat podczas szkoleń dla menedżerów. W zeszłym sezonie szkoleniowym prowadziłem szkolenia z tego zakresu tematycznego. Ludzie, którzy w nich uczestniczyli podarowali mi niezwykle dużo inspiracji, aby w końcu urzeczywistnić ten wpis.
W ostatnich sezonach szkoleniowych liczba celów kierowników działów niezwykle się zróżnicowała. Kierownicy starają się być sprawni i skuteczni w swoich działaniach, dlatego gospodarowanie ich czasem jest coraz trudniejsze. W tym wpisie prezentuję wyniki badań „zarządzanie czasem osób na stanowiskach kierowniczych”. Mnóstwo treści można znaleźć na tej stronie:
Zestawienie Ofert - Warsztaty Zrównoważone Zarządzanie Czasem http://www.szkolenia-menedzerskie.pl/szkolenie-zarzadzanie-czasem.
Fakty z zakresu wykorzystania czasu przez dyrektorów oddziałów międzynarodowych przedsiębiorstw są następujące:
1. Tylko 17 proc. kierowników projektów lub zespołów nie uskarża się na brakujący czas do wykonania zadań.
2. Ci, którzy są przeciwnego zdania chcą mieć w ciągu dnia 117 minut dodatkowo.
3. 70 procent osób na stanowiskach kierowniczych cierpi na stały deficyt czasu.
4. Dniowy okres pracy badanych kierowników i dyrektorów oddziałów waha się od 8,5 do dwunastu godzin.
5. Zbytnio podzielony jest okres efektywnej aktywności. Przynosi to rozproszenie oraz brak możliwości skoncentrowania się.
6. Kierownicy mają w planie od 40 do 240 drobnych czynów prostych w ciągu okresu aktywności zawodowej na przykład delegowanie zadań, kontakty z partnerami biznesowymi, spotkania z udziałowcami, sporządzanie dokumentów, telefony, maile, wyjazdy itd..
7. Przeciętnie szefowie działów realizują dwadzieścia siedem proc. zamierzonych czynności.
8. Zakres strategicznego myślenia w budżecie czasu dyrektora oddziału lub kluczowych działów w firmie wynosi około 5-16%.
9. Na grupowe rozwiązywanie problemów (między innymi zebrania, wizyty okazjonalne, szkolenia, konsulting, podejmowanie decyzji itp.) dyrektorzy oddziałów i inni przełożeni przeznaczają dwadzieścia do trzydziestu procent zasobów czasowych, niewielki procent zaś na doskonalenie własnych kompetencji i patrzenie na firmę z lotu ptaka.
10. Menedżerowie tracą około 20 proc. czasu pracy.
W następnym wpisie opiszę inne tematy projektów szkoleniowych dla menedżerów.
O AUTORACH
Ten serwis pisze grono doświadczonych doradców tworzących warsztaty z zarządzania z wszelkich sektorów rynku.

Tutaj zwykle piszemy też na temat:
- analizy kompetencji załogi w różnych korporacjach
- testy osobowościowe
- kursach z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- wydarzenia integracyjnych
- zarządzanie kapitałem ludzkim
Serdecznie zachęcamy do następnych spotkań na tej witrynie.