Gry jako metoda na analizowanie działań rynku

Warsztaty biznesowe dla decydentów mogą być zróżnicowane. Raz będzie chodziło o skuteczną analizę trudnych sytuacji decyzyjnych , innym

razem temat stanowić będzie umiejętność analizy napływających informacji , w następstwie czego będzie możliwe podjęcie optymalnej decyzji

. Specyficzna gałąź edukacji, jaką są warsztaty biznesowe, oprócz tego, że szybko się poszerza, szuka nowych rozwiązań w metodach

kształcenia ludzi biznesu, nastawiając się na efektywność .

Wielu trenerów biznesu nastawia się w swojej pracy na rozmaite Gry Biznesowe http://www.symulacje.edu.pl/gry-biznesowe.php
by podnieść atrakcyjność szkoleń. W edukacji stosowane były już od dawna , jednak obecnie bardzo chętnie oferowane są w portfolio

agencji szkoleniowych . Bardzo ważne jest przekazanie umiejętności kierowania ludźmi , ale ponadto nabycie umiejętności podejmowania decyzji

.

Stosowanie gier na zajęciach dla menedżerów jakby na to nie spojrzeć, to nowe możliwości. Ich dużym atutem jest to, że pozwalają one

przetransformować rozważania teoretyczne na praktykę bez niebezpieczeństwa wyrządzenia poważnych szkód w finansach . Jest to również

lepszy sposób edukowania , gdyż bazuje na silnej emocji , a tym samym wzbogaca edukację. Gry tego typu są także idealnym

rozwiązaniem, za pomocą którego osiągnięte na zajęciach doświadczenie można odnieść do sytuacji prawdziwych . Osoby szkolące się

osobiście mogą poznać problemy , z jakimi powinni borykać się osoby decyzyjne w codziennym dniu , bo nieustannie bazują na prawdziwych

problemach .