Wiedza socjologiczna w metodyce przewodzenia podwładnymi

Od kiedy nauki psychologiczne zaczęły wkraczać w wiele dziedzin do tej pory nie wykorzystywanych, w tym też w problematykę lojalności wobec pracodawcy i motywowania do pracy, właściciele firm zauważyli zalety rozwijania kompetencji swoich pracowników. Niezwykle pożądane zaczęły być szkolenia i kursy zawodowe, za ich pomocą pracownicy mogli zdobywać nowe umiejętności, a jednocześnie poczuć się w firmie potrzebni.
Jeszcze jednym krokiem w kierunku budowania idealnego zespołu są Gry Szkoleniowe http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/gdzie-szkolic-pracownikow-oto-ranking-n.... W czasie kursów zdobywa się najczęściej wiedzę w formie teoretycznej, czasami popartą praktycznym przykładem. Natomiast gry mają inne zadanie, sprawdzają zachowanie pracowników podczas realizacji zadań, które mogą wystąpić w rzeczywistości i powinny nauczyć sposobów na podejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje.
Wykorzystują one tezę, że dorośli najbardziej skutecznie uczą się przez doświadczenie, innymi słowy przez liczne próby i decyzje w trakcie realizowania konkretnej misji. Nawet jeśli będą się pojawiać podczas symulacji jakieś błędy i nieodpowiednie wybory, to na zakończenie, po dokładnej analizie zachowań uczestnicy mogą wyciągnąć wnioski płynące ze szkolenia i w prawdziwych sytuacjach postąpić inaczej.
I tym się właśnie mają zająć opisywane gry dla pracowników. Przy ich realizacji uczestnicy stają przed rzeczywistymi problemami, które będą mogły się zdarzyć podczas wykonywania swoich obowiązków, muszą podejmować ciężkie niekiedy wybory i planować dalsze działania. Uczestnicy gry mogą doświadczyć rezultatów decyzji, które podjęli, ale dostają również możliwość za pomocą różnych metod ulepszenia strategii, którą wymyślili.
Doświadczenia które się zyska podczas gier symulacyjnych z pewnością będą przydatne w czasie wykonywania obowiązków, jeżeli nawet zdarzenia, jakie się ćwiczyło raczej nigdy nie wystąpią. Zatrudnieni po takiej grze będą się czuli dużo spokojniej, kiedy będą mieli decyzję do podjęcia, jeśli mieli okazję wcześniej ćwiczyć, w jaki sposób w takich właśnie przypadkach trzeba robić.