Baza wiedzy - symulacje szkoleniowe

Symulacje decyzyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą opierały się na poniższym materiale informacyjnym.

Gorąco prosimy absolwentów realizowanych u nas szkoleń i symulacji biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie wymienionych poniżej lektur w uzupełnieniu do treningu Nowe Symulacje Biznesowe.

Zasady pisowni polskiej

Leksykon tokarza

Plakat w propagandzie bhp

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Systemy prawne regulujące międzynarodowe przewozy towarów kolejami

Termiczna analiza różnicowa

Wytwarzanie energii cieplnej

Geometria dla ZSzZ część II

Na tropie przyczyn wypadków

Maszyny elektryczne

Wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych

Styczniki energoelektryczne

Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne

Technologia wody i ścieków

Elektronika w pytaniach i odpowiedziach

Układy automatyki cyfrowej

Elementy i układy optoelektroniczne

Geodezja. T. 1

Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.II

Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach

Mistrz,przełożony i wychowawca

Podręcznik metrologii. T. 1

Zasady prawa pracy dla ekonomistów

Rocznik statystyczny 1988

Psychologia uczenia się t.I

Ochrona przed korozją INFORMATOR

Leksykon montera elektryka

Elementy techniki mikroprocesorowej

Od PC do WORKSTATION czyli jak zostać użytkownikiem systemu UNIX.

Wordperfect 5.1. Tabele,równania,grafika 75str.,20cm.

Układy elektroniczne czII. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe.Wyd.I. Podręcznik akademicki. 431str.,23cm.

Przewodnik montera elektryka 1015str,20cm

Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach Wyd III 356 str., 23 cm

Banki Inwestycyjne 85s,20cm

3D Studio w przykładach 298s 23cm

Word 2.0 dla Windows 287 str., 24 cm

Zbiór zadań z fizyki T.1 Wyd.VIII Dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 432 str., 20 cm

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Algebra i geometria analityczna wielowymiarowa w zadaniach Wyd.VI 162 str., 20 cm

Termodynamika procesowa Inżynieria chemiczna 434 str., 24 cm

Prawo handlowe - zarys wykładu 512 str., 24 cm

Komputer w firmie 218 str., 24 cm

Elektrownie Podręczniki akademickie elekrtotechnika Wyd.2 zm. i rozsze. 631s 24cm

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - komentarz do drugiej części Kodeksupostępowania cywilnego 380 str,24 cm

Ekologia środowisko przyroda wyd 2

Mikroprocesory Przewodnik 469 str,24 cm

3D Studio 4 w przykładach 638 str, 24 cm

Żyjąca planeta 320 str, 24 cm

Sensory i systemy termoanemometryczne 208 str, 24 cm

Równania całkowe - elementy teorii i zastosowania Wyd.III 395 str, 24 cm

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Protokół nr 97-zamiany

Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm

Pzegląd teorii obwodów T.3 Wyd.III 636 str, 24 cm

Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym 365 str, 24 cm

Historia gospodarcza świata 488 str, 24 cm

Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm

Rosyjsko-polski słownik tematyczny 509 str, 20 cm

Słownik terminów angielsko-polski - za ądzanie, marketing, finanse, rachunkowość, giełda,handel, prawo gospodarcze 287 str, 24 cm

Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. 347s 23cm

Matura z matematyki 2002.Zbiór zadań. 240s 23cm

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym 696 str, 24 cm

Ekonofizyka-wprowadzenie 163s 24cm